KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

dodano: Wtorek, 16/02/2010 14:38


Konferencja naukowo - techniczna „OZNAKOWANIE CE WEDŁUG NOWEJ DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE” 10 lutego 2010 r., godz. 10.30 Warszawski Dom Technika NOT (sala B), ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Ramowy program konferencji:

• Otwarcie

    - Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT i Danuta Koradecka, Dyrektor
    CIOP-PIB

• Europejska koncepcja zapewniania bezpieczeństwa związanego z maszynami i wynikające
z niej obowiązki producentów i użytkowników maszyn

    - Daniel Podgórski, Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji,
    CIOP-PIB

• Charakterystyka zmian wprowadzonych nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r.

    - Józef Gierasimiuk, Główny specjalista – Kierownik Zespołu Certyfikacji Maszyn
    i Elementów Bezpieczeństwa, CIOP-PIB

• Rola norm zharmonizowanych w zapewnieniu zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE

    - Alicja Gach, Dyrektor Wydziału Certyfikacji, PKN

• Przerwa

• Interpretacja wybranych postanowień dyrektywy 2006/42/WE według nowoopracowanego Przewodnika Komisji Europejskiej

    - Bogusław Piasecki, Z-ca Prezesa UDT – Członek grupy redakcyjnej Przewodnika KE

• Zasady oceny ryzyka związanego z maszynami i narzędzia komputerowe wspomagające
tę ocenę w procesie ich projektowania

    - Marek Dźwiarek, Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa, CIOP-PIB

• Dyskusja, wnioski, zamknięcie obrad

• Lunch


Celem konferencji jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. wdrażającego nową dyrektywę 2006/42/WE przez producentów i użytkowników maszyn, organy nadzoru rynku
i służby celne, jednostki badające i oceniające maszyny.

Konferencji towarzyszyć będzie ekspozycja elementów bezpieczeństwa czołowych producentów działających na polskim rynku oraz oferty instytucji wiodących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Szczegółowych informacji udziela:
Sekcja Komitetów i Komisji FSNT-NOT
e-mail: bozena.makuch@not.org.pl
tel. (022) 336 14 68

Ilość miejsc ograniczona!
Zmieniony ( 16.02.2010. )

dodano: Wtorek, 16/02/2010 14:38 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 14:40


Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia 200 KB POBIERZ