Noworoczne spotkanie w NOT

dodano: Niedziela, 15/02/2009 15:05


NOT integruje, reprezentuje i wzmacnia

Noworoczne spotkanie przy ul. Czackiego potwierdziło aktualność misji Naczelnej Organizacji Technicznej, która integruje, reprezentuje i wzmacnia rolę środowiska technicznego. 1 lutego br. w Warszawskim Domu Technika obecni byli przedstawiciele SNT, TJO, goście honorowi i Zarząd NOT. Prowadzono przede wszystkim ożywioną i twórczą wymianę poglądów nt. funkcjonowania Federacji, kierunków programowych i zmian statutu.

Prezes NOT - Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, przedstawiła wybrany 11 grudnia 2008 r. nowy Zarząd naszej Federacji. Każdy z jego członków mówił krótko o swoich dokonaniach zawodowych i dotychczasowej aktywności w NOT. Głos zabierali kolejno wiceprezesi: Janusz DYDUCH, Stefan GÓRALCZYK, Marian Jerzy NASIADKO, Tadeusz PAWŁOWSKI, Józef SUCHY oraz Sekretarz Generalny - Jerzy GUMIŃSKI na zdjęciu poniżej.

Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreśliła, że w Federacji SNT – oprócz spraw merytorycznych – do pierwszoplanowych należy integracja polskiego środowiska technicznego i rozwijanie koleżeńskości. Na tym polega wspólnota ruchu stowarzyszeniowego. Prezes NOT odniosła się także do kierunków programowych FSNT-NOT na kadencję 2008-2012 oraz przygotowywanych zmian statutu Federacji.
Przypomniała, że NOT jest największym przedstawicielem środowiska inżynierskiego w Polsce.

Gościem specjalnym był Janusz Piechociński - poseł na Sejm RP VI kadencji, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego PSL, znany działacz samorządowy. Poseł podkreślił ogromną rolę Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie innowacyjnego myślenia o gospodarce, efektywnego wdrażania projektów celowych. Z ubolewaniem stwierdził, że w ostatnich latach ani władze centralne, ani Sejm nie korzystały należycie z wiedzy eksperckiej SNT i współpraca z NOT była bardzo ograniczona.
To musi ulec zmianie – stwierdził poseł i zadeklarował, że pomoże w zaproszeniu inżynierów z SNT do wybranych komisji sejmowych, w organizowaniu ważnych konferencji naukowo-technicznych w gmachu Sejmu, jak to było w przypadku uroczystości „Promotor Agrobiznesu RP 2008”.

Od 2007r. Janusz Piechociński jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. W tym zakresie możliwa jest również współpraca z ekspertami NOT. Budowa nowych dróg krajowych i autostrad, należy do rządowych priorytetów i udział w tym programie przedstawicieli SNT jest – wg posła – ze wszech miar wskazany.
Poseł nawiązał również do pakietu 5 ustaw dotyczących reformy nauki. Projekty te wpłynęły do Sejmu, będą przedmiotem analizy i ewentualnych modyfikacji w poszczególnych komisjach. Wprowadzana reforma rozstrzygnie o przyszłości polskich naukowców i inżynierów.

O artystyczną stronę spotkania zadbali muzycy Królewskiej Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie, pod dyrekcją Iriny Bogdanovich. Z orkiestrą wystąpiła para śpiewaków operowych: Anna Rosa (sopran) i Genady Iskhakov (tenor).

dodano: Niedziela, 15/02/2009 15:05 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:06


Galeria