Rada Krajowa NOT - 28.10.2008

dodano: Czwartek, 13/11/2008 15:09


Statut Federacji, Politechnika bliżej NOT

Nowelizacja statutu Federacji oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NOT i Politechniką Warszawską – to główne tematy trzeciego w tym roku posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT, które odbyło się 28 października 2008r. w Warszawskim Domu Technika.

Obradom Rady Krajowej przewodniczył Prezes Federacji – Wojciech Ratyński. Na współprzewodniczących wybrano kol. prof. Jana Lecha Lewandowskiego ze Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz kol. Krzysztofa Lewandowskiego reprezentującego Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Posiedzenie zdominowała burzliwa dyskusja na temat nowelizacji statutu FSNT-NOT.

Większość członków Rady Krajowej opowiedziała się za niepodejmowaniem podczas tego posiedzenia ostatecznych decyzji w sprawie zmian statutowych, a jedynie ograniczenie się do przedstawienia przez Komisję Statutową i przedyskutowania nowej wersji statutu. Projekt opracowany przez Komisję Statutową w oparciu o przeprowadzone konsultacje zaprezentował przewodniczący Komisji kol. Stanisław Petrykowski, który omówił i uzasadnił proponowane w statucie zmiany.

Następnie delegaci stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych przedstawiali swoje poglądy na temat poszczególnych propozycji zmian, a także roli SNT i TJO w Federacji. W podsumowaniu dyskusji Rada Krajowa podjęła uchwałę nr 64 w sprawie kontynuowania przez Zarząd i Główną Komisję Rewizyjną, wybrane na kadencję 2008-2012, prac nad nowelizacją statutu.

W sprawach różnych Rada Krajowa zaakceptowała fakt, że powołana 30.06.2008 r. Komisja Wyborcza będzie działała w 10-osobowym składzie, mimo że zgodnie z § 15 ust. 2 regulaminu Rady Krajowej FSNT-NOT Komisja Wyborcza składa się z 5 – 9 osób. W związku ze złożeniem przez władze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa sprostowania błędu w zakresie liczby członków na 31 grudnia 2007 r., Rada Krajowa podjęła uchwałę nr 65 dotyczącą zmiany uchwały Nr 57 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby delegatów do Rady Krajowej i liczby delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz przysługującej im liczby głosów.

Na posiedzenie Rady Krajowej przybył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (na zdjęciu z prawej), który był sygnatariuszem porozumienia. Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna mając na uwadze poprawę innowacyjności polskiej gospodarki oraz potrzebę doskonalenia umiejętności przyszłych inżynierów – studentów Politechniki Warszawskiej i doktorantów, postanowiły podejmować wspólne przedsięwzięcia służące realizacji tych celów.

Rektor prof. W. Kurnik w krótkim wystąpieniu podkreślił, że bliskie kontakty między Politechniką Warszawską a NOT trwają już od wielu lat, podpisanie porozumienia potwierdzi tę współpracę. Wspólne działania pomogą wskazać młodym ludziom atrakcyjność zawodu inżyniera, stworzyć przyjazne warunki zarówno na uczelni, jak i w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Podejmowanie w szerszym zakresie wspólnych przedsięwzięć powinno zachęć młodzież do zainteresowania się działalnością stowarzyszeń inżynierskich skupionych w Naczelnej Organizacji Technicznej.

dodano: Czwartek, 13/11/2008 15:09 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:10


Galeria