Nowe władze Akademii Inżynierskiej w Polsce

dodano: Piątek, 14/11/2008 15:10


Nowe władze Akademii Inżynierskiej w Polsce Prof. Leszek Rafalski - prezesem

Wybrano nowe władze Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP). Prezesem  został  prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI, wiceprezesami:  prof. dr hab. inż. Marek  BARTOSIK i dr inż. Wojciech  NAWROT, sekretarzem generalnym  -  dr inż. Andrzej PACHUTA.

Nowe władze ukonstytuowały się 5 listopada 2008r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas XXI Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce.

W skład Komitetu Wykonawczego AIP weszli ponadto następujący członkowie: mgr inż. Tadeusz FRANASZEK, prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY, prof. dr hab. inż. Bogdan  NEY,  mgr inż. Kazimierz WAWRZYNIAK, prof. dr hab. inż. Roman ZARZYCKI.

Na posiedzeniu wybrano ponadto 7 nowych członków zwyczajnych, 1 nominata i 1 honorowego członka, którym został prof. Bogdan NEY (prezes poprzedniej kadencji). Akademia Inżynierska w Polsce zrzesza obecnie 339 członków zwyczajnych w tym 5 honorowych, 1 nominata i 13 zagranicznych. Od 1998r.
AIP jest członkiem Rady Akademii Inżynierskich i Nauk  Technicznych (CAETS) z siedzibą w Waszyngtonie, skupiającej 22 krajowe akademie inżynierii z całego świata.

Działająca przy AIP Kapituła im. Gabriela Narutowicza przyznała 5 osobom medale imienia tego wybitnego inżyniera. Przewodniczący Kapituły dr inż. Andrzej KUMOR   wraz z prezesem AIP wręczyli medale następującym osobom: dr Alicji  ADAMCZAK - prezesowi Urzędu Patentowego RP, mgr Ewie MAŃKIEWICZ- CUDNY – wiceprezesowi NOT, prof. dr. hab. inż. Michałowi KLEIBEROWI – prezesowi PAN, dr. inż. Wojciechowi RATYŃSKIEMU – prezesowi NOT, prof. dr hab. inż. Zbigniewowi ŚMIESZKOWI – wiceprzewodniczącemu Rady Głównej JBR.

AIP jest stowarzyszeniem, którego celem jest służenie Rzeczypospolitej Polskiej, polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów, we wszystkich
dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska (wg statutu).


dodano: Piątek, 14/11/2008 15:10 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:11