Ambasador Białorusi w Naczelnej Organizacji Technicznej

dodano: Poniedziałek, 21/04/2008 15:15


18 kwietnia 2008 r. w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie z gośćmi z Białorusi: Pawłem Łatuszką, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruskiej w Polsce oraz Aleksandrem Awierianowem, Radcą Handlowym Ambasady Białorusi.

Stronę polską reprezentowali: w imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej Prezes NOT Wojciech Ratyński i Z-ca Sekretarza Generalnego, Dyrektor Centrum Innowacji Włodzimierz Hausner, a także Przewodniczący Rady Biznesu Polska-Rosja Feliks Kulikowski i Prezes Fundacji Semper Polonia Marek Hauszyld.

Na początku spotkania Prezes FSNT-NOT przedstawił Federację – jej historię i aktualne działania. Celem spotkania było m.in. znalezienie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwalałyby na świadczenie przez Naczelną Organizację Techniczną usług dla przedsiębiorstw białoruskich w zakresie komercjalizacji nowych technologii. Prezes W. Ratyński poinformował o utworzeniu Zespołu Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT, który mógłby podjąć się przygotowania projektów dla firm na Białorusi. Przedyskutowano możliwość podpisania porozumienia między FSNT-NOT i odpowiednią organizacją po stronie białoruskiej. Radca Handlowy Ambasady Aleksander Awierianow potwierdził, że wskaże właściwych partnerów w tym zakresie.
Szczególną uwagę poświęcono również projektom celowym jako bardzo skutecznemu systemowi wspierania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej została wyrażona gotowość przekazania tych doświadczeń stronie białoruskiej. Goście z Białorusi wykazali duże zainteresowanie systemem projektów celowych. Radcy Handlowemu Ambasady Białoruskiej wręczono opracowany przez Centrum Innowacji NOT materiał pt. „Polskie doświadczenia tworzenia nowych miejsc pracy przez innowacje”.
Ambasador Paweł Łatuszka obiecał pomóc w nawiązaniu roboczych kontaktów z odpowiednią organizacją inżynierską na Białorusi. Poinformował także o dokonanej w ostatnim czasie na Białorusi wyraźnej liberalizacji podatków od przedsiębiorstw sektora msp w ośrodkach miejskich poniżej 50 tys. mieszkańców, zachęcając do współpracy z tymi przedsiębiorstwami. Przekazał także informacje o zawarciu porozumienia pomiędzy Departamentem Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Białorusi a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tematem rozmów była także sprawa stanu i rozwoju energetyki w Polsce i na Białorusi. Ustalono, że przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej zgłoszą gotowość udziału w grupie roboczej Międzyrządowej Komisji Polska-Białoruś.
Goście z Białorusi wyrazili uznanie dla wielopłaszczyznowych działań FSNT-NOT i zaproponowali kontynuowanie roboczych spotkań.

dodano: Poniedziałek, 21/04/2008 15:15 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:16