Innowacyjność i komercjalizacja dla polskiej gospodarki

dodano: Niedziela, 06/04/2008 15:17


Organizatorami konferencji pn. „Innowacyjność polskiej gospodarki - komercjalizacja badań naukowych” była Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Naczelna Organizacja Techniczna i Akademia Inżynierska w Polsce.

Wydarzenie miało miejsce 18 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT i zgromadziło ok. 200 uczestników - przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, instytutów badawczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, przedstawicieli przemysłu.
Konferencja podjęła temat innowacyjności i komercjalizacji badań: sposobów przyspieszenia tego procesu i usunięcia dotychczasowych barier. Podzielona została na dwa równorzędne panele, z których pierwszy dotyczył istniejących i nowych rozwiązań systemowych. W części drugiej dyskusja toczyła się wokół roli i działalności Jednostek Badawczo-Rozwojowych w omawianej dziedzinie.
Jesteśmy ukierunkowani na prowadzenie badań stosowanych i rezultatem tego jest fakt,
że ok. 70-80% wdrożeń badań naukowych w naszym kraju wynika z działalności
Jednostek Badawczo-Rozwojowych – instytutów badawczych – powiedział prof. Zbigniew Śmieszek, wiceprzewodniczący Rady Głównej JBR.
PROGRAM KONFERENCJI
„ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
– KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH”
18 MARCA 2008, WDT NOT, WARSZAWA

Organizatorzy: Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych ,
Naczelna Organizacja Techniczna., Akademia Inżynierska w Polsce

10.00-10.15 Otwarcie konferencji - Prezes NOT, dr inż. Wojciech Ratyński
10.15-10.30 Wystąpienie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki
Dariusza Bogdana
10.30 – 10.45 - Wystąpienie V.Przewodniczącego Rady Głównej JBR
prof. Zbigniewa Śmieszka
10.45 – 13.00

Panel I. Istniejące i nowe rozwiązania systemowe w zakresie innowacyjności
i komercjalizacji badań – prowadzi red. Krzysztof Michalski

1. Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie innowacyjności
i komercjalizacji badań naukowych – Bartłomiej Gorlewski, dyrektor Departamentu
Wdrożeń i Innowacji MNiSW
2. Wystąpienie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - Andrzeja Arendarskiego
3. Wystąpienie Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki
Krzysztofa Guldy
4. System wspierania innowacyjności w Polsce – Irma Pęciak, Dyrektor Zespołu Innowacji
i Technologii PARP
5. Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – znaczenie strategicznych programów
badawczych dla innowacyjności polskiej gospodarki
6. Działania Komisji Badań na Rzecz Gospodarki Rady Nauki w zakresie finansowania badań
aplikacyjnych - prof. Henryk Górecki, Przewodniczący Komisji
7. Działania Akademii Inżynierskiej w Polsce na rzecz innowacyjności i komercjalizacji badań
naukowych - prof. Bogdan Ney, Akademia Inżynierska w Polsce
8. Dyskusja

13.45– 15.45
Panel II. Rola i działalność Jednostek Badawczo-Rozwojowych w zakresie
innowacyjności i komercjalizacji badań – prowadzi red. Jerzy Metelski

Otwarcie panelu – wystąpienie V.Przewodniczącego Rady Głównej JBR dr Józefa Gromka
1. Instytuty badawcze źródłem innowacyjności w Polsce – dr Marek Daszkiewicz, RG JBR
2. Działania Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz innowacyjności i komercjalizacji
badań naukowych - prof. Józef Suchy, Wiceprezes NOT
3. Aplikacja i transfer technologii do przemysłu - prof. Adam Mazurkiewicz,
Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
4. Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny jako przykład sieciowej struktury JBR-ów
działających na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki - dr Andrzej Meder, Dyrektor
KOMAG, Gliwice
5. Doświadczenia EARTO i EIRMA w zakresie działań na rzecz innowacyjności –
dr Tomasz Kośmider, Technology Partners
6. Dyskusja

dodano: Niedziela, 06/04/2008 15:17 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:18