Złoty Inżynier 2007

dodano: Wtorek, 04/03/2008 15:21


LAUREACI XIV edycji Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”

Laureaci XIV edycji Plebiscytu. W środku dolnego rzędu wicepremier Waldemar Pawlak – Honorowy Złoty Inżynier PT, obok prof. Marek Bartosik – Złoty Inżynier 5-lecia 2003-2007

 

„Złoty Inżynier 5-lecia 2003-2007”

■ Marek BARTOSIK

prof. dr hab. inż. elektryk, absolwent Politechniki Łódzkiej, naukowiec, praktyk, wynalazca, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce

„Srebrny Inżynier 5-lecia 2003-2007”

■ Aleksander NAKONIECZNY

prof. dr hab. inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, wieloletni dyrektor Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

„Wyróżniony Inżynier
5-lecia 2003-2007”

■ Jan BURCAN

prof. dr hab. inż. mechanik po Politechnice Łódzkiej, kierownik Katedry Konstrukcji Precyzyjnych PŁ, wynalazca

„Złoty Inżynier 2007”

■ Jan ANYSZ

inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Opolskiej, wiceprezes Zarządu PGNiG (kategoria „Zarządzanie”)

■ Edward ARSENIUK

prof. dr hab. inż. ogrodnik po SGGW, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k. Warszawy (kategoria „Nauka”)

■ Benedykt MICHEWICZ

mgr inż. materiałoznawca, chemik, absolwent Politechniki Poznańskiej, prezes Zarządu „Anwil” SA we Włocław-ku, Grupa ORLEN (kategoria „Menedżer”)

■ Ryszard NOWAK

inż. mechanik po Politechnice Warszaw-skiej, członek Zarządu ds. Techniki i Technologii RADWAR, pełni obowiązki dyrektora Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie (kategoria „High-Tech”)

■ Stanisław TKACZYK

prof. dr hab. inż. metalurg, absolwent AGH, dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwo-jowego Opakowań w Warszawie, prze-wodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości (kategoria „Jakość”)

„Srebrny Inżynier 2007”

■ Andrzej DĘBSKI

mgr inż. rolnik po AR w Lublinie, właściciel 130 ha szkółki w Młynkach na Lubelszczyźnie (kategoria „Ekologia”)

■ Janusz HONKOWICZ

inż. elektryk po Politechnice Śląskiej, pre-zes Spółki Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego, laureat Polskiej Nagrody Jakości 2006 (kategoria „Menedżer”)
    

■ Leszek KOLEK

mgr inż. elektryk górnictwa, absolwent Politech-niki Śląskiej, dyrektor Zakładu w Żorach MOKATE Sp. z o.o. (kategoria „Zarządzanie”)

■ Wojciech PRONOBIS

mgr inż. techniki rolniczej, absolwent ATR w Bydgoszczy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu, laureat Polskiej Nagrody Jakości (kategoria „Jakość”)

■ Ewa RABUSZKO

inż. budownictwa, absolwentka Politechniki Gdańskiej, twórca i właściciel firmy Zakład Usług Antykorozyjnych „Koreko” (kategoria „High-Tech”)

„Wyróżniony Inżynier 2007”

■ Marek BURDA

mgr inż. metalurg po Akademii Górniczo-Hutniczej, technolog w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” Sułkowice (kategoria „Jakość”)

■ Edward NIEĆ

mgr inż. energetyk, absolwent Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. techniki i rozwoju w przedsiębiorstwie „Polde” w Strumieniu(kategoria „High-Tech”)

■ Krystyna PIETRZAK

dr inż. metalurg, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, jest pracownikiem Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (kategoria „Nauka”)

■ Adam WIŚNIEWSKI

inż. chemik po Politechnice Warszawskiej, wicedyrektor w spółce „Orlen Laboratorium” w Płocku (kategoria „Zarządzanie”)

■ Waldemar WYRZYKOWSKI

inż. budownictwa po Politechnice Warszawskiej, dyrektor Zakładu Usług Technicznych NOT w Płocku (kategoria „Menedżer”)

Kategoria „Młody Inżynier”

■ Timur ABIED

mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Wrocławskiej, dyrektor ds. maszyn budowlanych na Europę Środkową w koncernie Volvo

■ Adam KRZEMIŃSKI

inż. mechanik po Politechnice Gdańskiej, konstruktor silosów w firmie BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

■ Waldemar PAWLAK

wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki

■ Enrico PAVONI

prezes Fiat Auto Poland

■ Lucjan SOBKOWIAK

właściciel firmy inżynierskiej we Francji

dodano: Wtorek, 04/03/2008 15:21 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:22