Wicepremier Pawlak gościem NOT

dodano: Niedziela, 03/02/2008 15:56


Inżynierski pragmatyzm potrzebny Polsce

Potrzebuję dobrego doradztwa w zarządzaniu i planowaniu strategicznym i chciałbym wykorzystać doświadczenie NOT – powiedział wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak na spotkaniu z Radą Krajową NOT w Warszawskim Domu Technika, 21 stycznia 2008r. W sprawowaniu władzy w kraju potrzebne jest bowiem inżynierskie spojrzenie: konkretne i ścisłe.

Witając gościa prezes NOT Wojciech Ratyński podkreślił bardzo dużą akceptację środowiska technicznego dla wicepremiera Waldemara Pawlaka, który jako premier już w latach 90-tych nawiązał współpracę z NOT i środowiskiem inżynierów. Prezes Ratyński wskazał na dwie ważne sprawy do wicepremiera: udział NOT w realizacji działania 1.4+4.1 dla małych i średnich przedsiębiorstw (msp), które to projekty powinien prowadzić NOT w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013, oraz przyznanie stowarzyszeniom naukowo-technicznym i NOT prawa uznawania kwalifikacji w zawodach technicznych.

Gospodarz spotkania przypomniał o czynnym włączeniu się NOT w życie gospodarcze kraju, a także Odnowionej Strategii Lizbońskiej. Symbolem i początkiem tych zmian jest XXIII Kongres Techników Polskich oraz projekty celowe dla msp. Prezes Ratyński podkreślił rolę Centrum Innowacji NOT i 35 Ośrodków Innowacji NOT działających w Domach Technika na terenie kraju.

Prezes NOT zadeklarował pomoc rządowi w zakresie wdrożeń projektów innowacyjnych. Zespół FSNT-NOT projektów celowych dla msp ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy w tej dziedzinie. Aż 95 procent NOT-owskich projektów zostało wdrożonych – nikt nie osiągnął w kraju takiego wyniku w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych.

W czasie dyskusji głos zabrało m.in. dwóch byłych prezesów NOT: prof. Andrzej Zieliński i prof. Jan Lewandowski. Pierwszy z nich nawiązał do wstępnej wypowiedzi prezesa Ratyńskiego i przytoczył projekt Ustawy z 6 listopada 2007r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. NOT zgłosił do projektu zastrzeżenia i uwagi: organizacja inżynierska miała uczestniczyć w tych procedurach jako siła wykonawcza, upoważniona przez administrację państwową. Postulaty te zostały jednak odrzucone.

Prof. Lewandowski przypomniał, jaką rolę pełnią inżynierowie w innych krajach. W USA na przykład nie obowiązuje żadna ustawa gospodarcza bez uprzedniego zaopiniowania przez Akademię Inżynierską i stowarzyszenia techniczne.

Czas skończyć z konkurowaniem tanią siłą roboczą i postawić na innowacyjność – taka była odpowiedź i myśl przewodnia wystąpienia wicepremiera Pawlaka na spotkaniu z przedstawicielami środowiska inżynierów w Warszawskim Domu Technika. Minister gospodarki określił ofertę NOT kontynuowania projektów celowych jako bardzo ważną: popartą wieloletnim doświadczeniem oraz obecnością w terenie, wśród krajowych przedsiębiorców. NOT jako organizacja pozarządowa daje gwarancje lepszego obsłużenia wszystkich wniosków niż administracja państwowa.

Wicepremier Pawlak obiecał pomoc i wsparcie postulatów środowiska inżynierskiego. Ponadto w sprawach spornych doradzał odwoływać się do prawa Unii Europejskiej i unijnych standardów – na przykład w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Tym bardziej, że piątym filarem UE staje się zasada „swobodnego przepływu wiedzy”.

Podczas pobytu w Warszawskim Domu Technika gość zwiedził również Centrum Innowacji NOT i zapoznał się ze stanem realizacji Programu projektów celowych dla msp. Obejrzał archiwum dokumentacji ponad 500 projektów celowych zrealizowanych i rozliczonych w latach 2002 – 2007. Zapoznał się z przykładową dokumentacją merytoryczną i finansową projektu ROW 537-2004 pn. „Linia technologiczna sortowania i selekcji ziemniaków o wydajności 30 t/h”.

Prof. Józef Suchy, wiceprezes NOT i przewodniczący Zespołu FSNT-NOT projektów celowych podkreślił, że jest to najbardziej efektywna forma partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie nauki i badań na rzecz gospodarki. Każdy zrealizowany projekt – oprócz znacznego przyrostu produkcji i zysku netto – to 3 nowe miejsca dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Dyrektor Centrum - Włodzimierz Hausner, mówił o doświadczeniu, potencjale kadrowym i sprzętowym. Centrum ubiega się o powierzenie NOT realizacji działania 1.4+4.1 dla msp z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013. Natrafia jednak w tej sprawie na niezrozumiałe biurokratyczne bariery.

Wicepremier wyraził uznanie dla działalności NOT i jego Centrum Innowacji. W podsumowaniu minister gospodarki podkreślił, że głównym zagadnieniem jest, aby NOT był partnerem rządu przy wdrażaniu europejskich programów w zakresie innowacyjności – szczególnie dla msp, poniżej 100 tys. euro. Zapowiedział także znoszenie barier prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie innowacji.

dodano: Niedziela, 03/02/2008 15:56 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 16:24


Galeria