XVIII konferencja ISPIM w NOT

dodano: Niedziela, 16/09/2007 15:59


Innowacje dla rozwoju

Pod takim hasłem odbyła się Warszawskim Domu Technika NOT (17 – 20 czerwca 2007 r.) XVIII doroczna konferencja ISPIM: „Innowacje dla rozwoju – wyzwania dla Wschodu i Zachodu”. Udział wzięło ok. 200 specjalistów od innowacyjności oraz komercjalizacji nauki i techniki z całego świata. ISPIM (Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Profesjonalnego Zarządzania Innowacjami) zrzesza światowe grono specjalistów w tej dziedzinie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr inż. Wojciech Ratyński - Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, który zapoznał krótko zebranych z ponad 170-letnią tradycją największej polskiej organizacji inżynierskiej. Prezes NOT podkreślił, że obecne działania organizacji cechuje inżynierski pragmatyzm, a wśród priorytetów wybija się konkretne wsparcie udzielane polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Tym celom służy Centrum Innowacji NOT (Program Projektów Celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Sieć Ośrodków Innowacji), a także Zespół Komercjalizacji
Nauki i Technologii NOT.

Ian Bitran – prezes ISPIM, podkreślił bliskie i owocne kontakty notowskiego środowiska ekspertów i menadżerów ds. wdrażania innowacji
ze światową organizacją, dlatego wybór Warszawskiego Domu Technika NOT na miejsce konferencji nie był przypadkowy.

Gościom z całego świata pokazano filmy: o ponad 170-letniej historii NOT, o komercjalizacji Nauki i Technologii NOT oraz projektach celowych dla mśp realizowanych przez NOT.

Gospodarz konferencji – Krzysztof Łebkowski, dyrektor Zespołu Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT, witając uczestników podkreślił, że w Polsce nie ma lepszego adresu na spotkanie menadżerów od innowacji - i to w światowej skali. Dyrektor przedstawił poglądowo filozofię pracy Zespołu, komentując prezentowane plansze: SCIENCE – ENGINEERING – POLITICS – CHALLENGES.

Pracowite dni konferencji to ok. 100 zgłoszonych mniejszych i większych referatów, sesje plenarne i równoległe, warsztaty i dyskusje. Pośród szerokiego spektrum tematycznego - obejmującego ujęcia monograficzne, a także kompleksowe, syntetyczne - wymienić należy: rozwój i napęd innowacji, pomiary efektywności innowacji, inicjatywy w zakresie klastrów, międzyregionalna i międzynarodowa współpraca menadżerów ds. innowacji, programy szkoleń i ich skuteczność, konkurencyjność w skali globalnej, interdyscyplinarne podejście do marketingu nauki i techniki.

dodano: Niedziela, 16/09/2007 15:59 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 16:01