Centrum Innowacji NOT

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:01


Centrum Innowacji NOT uczestniczyło w dwóch projektach międzynarodowych, koordynowanych przez partnerów zagranicznych. Były to projekty pn. „Work in net” w ramach unijnego programu ERA-NET oraz projekt pn. „Meta Modas” w ramach Programu Ramowego UE.

Strategicznym zadaniem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji jest poprawa innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W tym celu FSNT-NOT od 2001 prowadzi „Program projektów celowych dla MŚP”, w którym dofinansowuje ze środków powierzonych przez Ministra Nauki badania przemysłowe i prace rozwojowe służące uruchomieniu innowacyjnych produktów lub zastosowaniu nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach sektora MSP. Do obsługi tego programu w maju 2005 roku powołano Centrum Innowacji NOT, jako samodzielną wyodrębnioną finansowo jednostkę organizacyjną FSNT-NOT.

W latach 2005-2007 Centrum Innowacji NOT zrealizowało projekt w ramach Sektorowego Programu – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw pn. „Sieć Ośrodków Innowacji NOT”
w wyniku, którego utworzono 35 Ośrodków Innowacji NOT na terenie całego kraju. Po zakończonym okresie kontynuacji projektu, Ośrodki Innowacji NOT zostały włączone do struktur określonych Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT. Podobnie jak Centrum Innowacji NOT opracowują one i wydają opinie o innowacyjności bądź „nowej technologii” na zlecenie przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ich projektów innowacyjnych.

Centrum Innowacji NOT skupia liczną grupę ekspertów i specjalistów w prawie wszystkich dziedzinach techniki oraz posiada doświadczony zespół pracowników i odpowiednią bazę materialną.
Centrum Innowacji NOT prowadzi także liczne działania promocyjne na rzecz wspierania innowacji w sektorze msp.

Pełne informacje znajdują się na stronie: www.centruminnowacji.org

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:01 przez: Krzysztof Brzyski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 09/05/2016 16:03