Muzem Techniki i Przemysłu NOT

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:06


Muzeum Techniki i Przemysłu NOT posiada bogate tradycje, sięgające XIX stulecia. Nawiązuje ściśle do działalności założonego w 1875 r.


Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które odegrało znaczącą rolę w kulturze, nauce, technice a nawet życiu gospodarczym ówczesnej Polski - do czasu odzyskania niepodległości - zwłaszcza na ziemiach pod zaborem rosyjskim.

Nawiązuje również do tradycji Muzeum Techniki i Przemysłu, utworzonego w 1929 r., gdyż uważane jest za ich bezpośredniego kontynuatora. To Muzeum wyróżniało się zakresem działalności i jej nowatorskimi formami. Jego dorobek jest w znacznym stopniu zasługą wybitnego inżyniera Kazimierza Jackowskiego, który był głównym organizatorem Muzeum i pełnił funkcję dyrektora od 1929 r. do swej tragicznej śmierci w Katyniu w kwietniu 1940 r. .

W 1952 r., w czasie drugiego Kongresu Techników Polskich, grono inżynierów wystąpiło z wnioskiem o reaktywowanie Muzeum. Wniosek został przyjęty i opiekę nad reaktywowaną placówką, która otrzymała krótszą nazwę Muzeum Techniki powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej.

Muzeum Techniki otrzymało w 1955 r. siedzibę w oddawanym wówczas do użytku Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsza wystawa nosiła nazwę "Postęp techniczny w służbie człowieka". Tę datę uważa się za datę reaktywowania placówki po wojnie. Organizatorem wystawy i zarazem pierwszym dyrektorem odrodzonego Muzeum Techniki był inż. Janusz Ciążkowski (1955 - 1957). Jego następcą był ówczesny docent, później profesor Alfred Wiślicki (1957). W latach 1957 - 1972 dyrektorem był inż. Czesław Ługowski. Od 1972 r. do 30 września 2013 r. funkcję tę sprawował inż. Jerzy Jasiuk.
Od 1 października 2013 r. do 31 marca 2015r.  dyrektorem Muzeum Techniki i Przemysłu NOT był dr hab. Edward Malak.
Od 1 kwietnia 2015r. dyrektorem Muzeum jest Piotr Mady.

Muzeum, opierając się na doświadczeniach działalności zniszczonego w czasie wojny Muzeum Techniki i Przemysłu objęło swą działalnością organizowanie wystaw stałych oraz zmiennych, gromadzenie zbiorów z dziedziny historii techniki i jej współczesnego rozwoju, a także zbiorów z wybranych dziedzin nauki. Postanowiono także kontynuować działania na odcinku ochrony zabytków techniki, przy czym w kilku wybranych, szczególnie wartościowych obiektach Muzeum zorganizowało swoje oddziały. Szczególną uwagę skoncentrowało na popularyzacji techniki i niektórych działów nauki.

W ciągu ponad 50 lat powojennej działalności Muzeum zgromadziło cenne zbiory, przede wszystkim z zakresu historii polskiej techniki. W zbiorach tych znajdują się m.in.: kolekcja motocykli ze słynnymi motocyklami marki "Sokół", kolekcja odbiorników radiowych - głównie pochodzących z krajowej produkcji, kolekcja instrumentów geodezyjnych, kolekcja przyrządów techniki biurowej, kolekcja mechanizmów grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju. Znajdują się też w zbiorach obiekty o szczególnej wartości historycznej, jak np. "Machina rachunkowa" konstrukcji warszawskiego zegarmistrza Izraela Abrahama Staffela czy pierwsza w świecie ręczna kamera filmowa zbudowana przez wybitnego wynalazcę z dziedziny techniki filmowej - Kazimierza Prószyńskiego.

Muzeum ma w swej siedzibie w Pałacu Kultury i Nauki kilkanaście sal z ekspozycjami o charakterze stałym, ponadto organizuje systematycznie ekspozycje czasowe. Niektóre z tych ekspozycji miały znaczenie ogólnokrajowe i weszły do historii polskiego muzealnictwa technicznego, np. "Anatomia czasu" - poświęcona różnym aspektom czasu jako pojęcia fizykalnego, problemu technicznego i społecznego czy wystawa "Sojuz-Apollo" - zorganizowana z okazji wspólnego lotu obu tych statków kosmicznych. W ostatnich latach duże znaczenie mają coroczne wystawy poświęcone polskim wynalazkom wyróżnionym na światowych wystawach innowacji i wynalazczości.

Muzeum prowadzi nadal intensywną działalność oświatową, przy czym w okresie ferii letnich i zimowych realizowane są specjalne programy dostosowane do potrzeb zwiedzających.

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:06 przez: Krzysztof Brzyski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 06/12/2016 12:16