BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO

dodano: Piątek, 17/02/2017 11:24


Podsumowanie XIII oraz inauguracja XIV edycji Programu 16 lutego w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie organizatorów Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół. Szereg działań podejmuje w tym zakresie środowisko inżynierski, mając na względzie zagrożenia oraz świadomość swojej misji dla rozwoju gospodarki. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera. Członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT uczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych poprzez przekazywanie swojej wiedzy i swoich doświadczeń młodszym pokoleniom, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich w zakładach produkcyjnych, pozyskiwania fundatorów stypendiów oraz pomoc
w doborze tematów prac przejściowych i dyplomowych mających predyspozycje do ich praktycznego zastosowania. Jedną z odpowiedzi na tak artykułowane oczekiwania adeptów inżynierskiego fachu jest inicjatywa  Bezpieczne Praktyki i Środowisko, która jest realizowana na podstawie Listu Intencyjnego z października 2006 r. w sprawie „Współdziałania na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych”.
Na spotkaniu podsumowano ubiegłoroczną, XIII edycję programu zrealizowanego w roku 2016 oraz zainaugurowano XIV edycję, która będzie realizowana w bieżącym, 2017 roku.

W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Król - Dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym; Małgorzata Nietopiel – Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz Radosław Milczarski - z Gabinetu Prezesa ZUS; Stanisław Wójcik i Krzysztof Bielecki- z Departamentu Prewencji i Promocji , Głównego Inspektoratu Pracy; Małgorzata Zakrzewska - przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; Roman Pilorz - Pełnomocnik Rektora Politechniki Śląskiej ds. Praktyk Studenckich; Karolina Kuskowska i st. kpt. Marek Kwiatkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Marta Przybylska - Sekretarz Forum Uczelni Technicznych oraz Dawid  Chudek - z Zarządu Stowarzyszenia IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).
Gospodarzami spotkania byli prezes Zarząd FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Tadeusz Pawłowski - Wiceprezes FSNT-NOT. Uczestniczył w nim także Artur Badyda - przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT oraz Roman Długi koordynator programu Bezpieczne Praktyki.

Sprawozdanie z XIII edycji i założenia Programu na 2017 r. zaprezentował Adam Szymański -  przewodniczący Zespołu ds. programu Bezpieczne Praktyki.

Po jego wystąpieniu, czasie dyskusji współorganizatorzy poinformowali o swoich działaniach podejmowanych w ramach Programu. Ciekawą publikację – pn. „W pierwszej pracy” zarekomendowała przedstawicielka ZUS.
Wzorem poprzednich lat, 14-ta edycja szkoleń poświęcona będzie tematyce prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronie przeciwpożarowej, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy przedmedycznej, zagadnieniom urządzeń poddozorowych, a także prawom i obowiązkom pracownika.

Wykłady prowadzić będą wybitni specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji Energetyki, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim.
Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko objęty jest patronatem wielu krajowych,
regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych.


dodano: Piątek, 17/02/2017 11:24 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 17/02/2017 11:32


Galeria