Grzegorz Lipowski wyróżniony Medalem im. inż. Piotra S. Drzewieckiego

dodano: Czwartek, 16/03/2017 15:45


Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności naukowo-technicznej dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki, Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nadał mgr inż. Grzegorzowi Lipowskiemu Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego.

Grzegorz Lipowski jest wieloletnim działaczem NOT i Stowarzyszenia Włókienników Polskich, pełnił trzykrotnie funkcję wiceprezesa FSNT-NOT. Dwie kadencje w latach 2000–2008 i ponownie w latach 2012–2016. 

Medal wręczyła laureatowi prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wraz z przewodniczącym Prezydium Rady Krajowej Wiktorem Piwkiewiczem, podczas II części posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT-NOT 14 marca 2017 r. w Warszawie.

dodano: Czwartek, 16/03/2017 15:45 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 16/03/2017 15:47


Galeria