POLECAMY : Konkurs Ministra Infrastruktury i Budownictwa

dodano: Piątek, 31/03/2017 12:13


Trwa 55 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, który został przywrócony po 8-letniej przerwie.

Założeniem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi. Efekty Konkursu będą miały duże znaczenie w  upowszechnieniu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórczych, mających wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
•    projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
•    projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
•    projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
•    uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
•    uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
•    uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

W Konkursie mogą uczestniczyć:
1.    w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby mające polskie obywatelstwo oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace, o których mowa w pkt II;
2.    w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.

*    *    *

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Zgłaszać do konkursu mogą:
1.    w Konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa - twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej;
2.    w Konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.

Zachęcamy do składania wniosków oraz zainteresowania Konkursem wszystkich tych, których osiągnięcia zasługują na wyróżnienie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571.html

dodano: Piątek, 31/03/2017 12:13 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 31/03/2017 12:17