Polscy inżynierowie w Afryce

dodano: Środa, 05/04/2017 15:18


W latach 1970-1990 dwudziestu dwóch polskich inżynierów, absolwentów Wydziału Melioracji SGGW w Warszawie, pracowało na zlecenie PHZ POLSERVICE w Nigerii.

Po powrocie do kraju, kilku z nich sporządziło dla SGGW opisy prac, które wykonywali w tym kraju.
W 70-tą rocznicę powstania wydziału Melioracji SGGW, odbył się zjazd absolwentów tego wydziału. Z zebranych opisów i materiałów, mgr inż. Wiesław Grabowski, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, przygotował wystawę która uświetniła ten jubileusz.

Tę wystawę, przygotowaną na 12 bogato ilustrowanych tablicach, pokazano w Warszawskim Domu Technika NOT.
Jej otwarcie, z udziałem Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes NOT, Piotra Szymczaka – prezesa SEP, Jerzego Rożka – prezesa WDT, odbyło się 4 kwietnia.
O przygodach „na Czarnym Lądzie” i o pracy w Nigerii opowiadał ciekawie,  z humorem i anegdotami, autor wystawy, W. Grabowski.

Wystawa w WDT potrwa do 16 kwietnia br.

Opis prezentowanych tablic:
Tablica 1 – Mapy o klimacie i gospodarce Nigerii.
Tablica 2 – Prace w Nigerii  mgr inż. Wiesława Grabowskiego podczas I-ego kontraktu w latach 1974-1977 w Ministerstwie Robót Publicznych stan Cross River w Calabarze
Tablica 3 - Prace ś.p. inż. Jerzego Bocianowskigo  w latach  1977 – 1986 w Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów Wodnych stan Kano w Kano.
Tablica 4 – Prace ś.p.mgr inż. Aleksandra Łapińskiego w latach 1978 -1984 w Urzędzie Rozwoju Zlewni Rzeki Rima stan Sokoto w Birmin Kebbi.
Tablica 5 – Praca  mgr inż. Janusza Pańczyka w latach 1978 –1988 w Urzędzie Rozwoju Zlewni rzeki Sokoto i Rima stan Sokoto  w Sokoto i Katsinie.
Tablica 6 – Praca mgr inż.  Stanisława Tynkowskiego  w latach 1978 -1982 w Urzędzie Rozwoju Zlewni rzeki Sokoto stan Sokoto w Talata Mafara.
Tablica 7 – Praca  ś.p. mgr inż. Ryszarda Płatka w latach 1978 -1984 w Urzędzie Rozwoju Zlewni rzeki Sokoto stan Sokoto w Talata Mafara .
Tablica 8 – Praca mgr inż. Wiesława Grabowskiego podczas II -go kontraktu w latach 1979 -1980 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego” Songhaj Group”stan Kaduna  w Kadunie.
Tablica 9 – Praca mgr inż. Wiesława Grabowskiego podczas III-ciego kontraktu w latach 1981 – 1983 w Biurze Projektów Budownictwa Wodnego i Lądowego "Enplan Group”stan Kaduna w Kadunie i  Zarii.
Tablica 10 – Praca sTp mgr inż. Kazimierza Paćki w latach 1982 – 1983 w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej „ S0L-AQUA”stan Ojo w Owerii.
 Tablica 11 – mgr inż. Stanisława Olędzkiego w latach 1981 -1985 w Ministerstwie Rolnictwa stanu Jos  w  Lafii.
Tablica 12- Mapa turystyczna Nigerii z 1980 r.


dodano: Środa, 05/04/2017 15:18 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 05/04/2017 15:27


Galeria