NUMERUS PRIMUS INTER PARES

dodano: Piątek, 07/04/2017 08:27


Towarzystwo Kultury Technicznej, członek FSNT-NOT, zaprasza redakcje czasopism technicznych i popularno-naukowych do udziału w tradycyjnym konkursie Numerus Primus inter Pares.

Towarzystwo jest organizatorem tego konkursu od ponad 20 lat. Jego celem jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym roku, czasopisma technicznego, popularnonaukowego i specjalistycznego, upowszechniającego wiedzę i kulturę techniczną. W tym konkursie redakcje same wybierają numer, które ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu w danym roku.

Spośród przesłanych przez redakcje na konkurs numerów czasopism, Jury powołane przez Radę Główną TKT pod przewodnictwem prof. Czesława Waszkiewicza, wybiera numer „najlepszy z najlepszych”, czyli Numerus Primus inter Pares.

Przedmiotem oceny Jury jest: przystępność treści, aktualność i atrakcyjność tematyki, rozmaitość form dziennikarskich, nasycenie elementami kultury technicznej, poprawność językowa, szata graficzna oraz dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników.

Podsumowanie Konkursu i wręczenia wyróżnień odbędzie się 27 maja 2017 r., wraz z zakończeniem XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawskim Domu Technika NOT.

dodano: Piątek, 07/04/2017 08:27 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 07/04/2017 08:29