Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. FEANI

dodano: Piątek, 07/04/2017 10:14


14 marca 2017 r. Rada Krajowa FSNT-NOT podjęła decyzję o zmianach w regulaminach działalności Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji FSNT, a także powołaniu nowego Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. FEANI (Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).

6 kwietnia w Warszawskim Domu Technika NOT, po raz pierwszy zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu nowy Komitet. Na jego przewodniczącego, na mocy upoważnienia udzielonego przez  Radę Krajową, Zarząd Główny FSNT-NOT powołał prof. Józefa Suchego, wiceprezesa FSNT-NOT.

Rozpoczynając obrady przewodniczący zaznaczył, że przynależność do największej europejskiej organizacji inżynierskiej, jaką jest FEANI, niesie ogromny potencjał zarówno dla samej Federacji jak również jej członków. Jest on jednakże nie do końca wykorzystany, stąd powstał pomysł powołania Komitetu, którego zadaniem będzie wypracowanie planu działań w celu zintensyfikowania tej współpracy.

Uczestniczących w posiedzeniu powitała prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przypomniała, że FSNT-NOT przystąpiła do FEANI w 1992 r. W tym czasie m. in. byliśmy gospodarzem dwóch Zgromadzeń Ogólnych FEANI w 2003 r. Warszawie i w 2014 r. w Gdańsku. Dzięki przynależności do FEANI umożliwiamy polskim inżynierom uzyskanie Karty Zawodowej Inżyniera, jak również tytułu Euroinżyniera.
Prezes podkreśliła, że Komitet został powołany na czteroletnią kadencję i liczy na opracowanie programu zadań, o którym wspomniał wiceprezes Suchy oraz ich skuteczną realizację. Jednym z takich celów powinno być dotarcie do jak najszerszej rzeszy polskich inżynierów, aby mogli oni korzystać z produktów i kontaktów FEANI.

Następnie prof. Suchy przedstawił syntetyczną informację o historii, strukturze i członkostwie w FEANI, jak również opowiedział o produktach organizacji, w postaci Karty Zawodowej, Tytułu Euroinżyniera i Indeksie FEANI. Zaproponował też włączenie do składu Komitetu trzech kolejnych osób: prof. Włodzimierza Miszalskiego, prof. Jerzego Barglika i Sebastiana Lalki, co zostało zaaprobowane przez wszystkich członków.

Dokonano także wyboru Zarządu Komitetu. Wiceprzewodniczącym został kol. Wiktor Piwkowski, członkami prezydium: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa i Zbigniew Kotowski, a sekretarzem kol. Sebastian Lalka.
  
Następnie omówiono ramowy Regulamin Komitetu oraz dyskutowano na temat propozycji zadań, które należałoby podjąć jako pierwsze. Ustalono, że temat ten będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu, które odbędzie się w czerwcu br.

dodano: Piątek, 07/04/2017 10:14 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 07/04/2017 10:19


Galeria