Le Roi est mort, vive le Roi !

dodano: Wtorek, 25/04/2017 15:39


Wczoraj, 24 kwietnia 2017 r. zakończyła się trwająca kilka dekad historia Towarzystwa Kultury Technicznej oraz Polskiego Towarzystwa Historii Techniki. Statutowe władze obu Towarzystw podjęły decyzję o połączeniu sił i utworzeniu nowego Towarzystwa Kultury i Historii Techniki (TKiHT)

Decyzja o połączeniu zrodziła się kilka lat temu. Sprzyjały jej podobne w zakresie merytorycznym działania obu Towarzystw oraz wspólnie przeprowadzone wydarzenia. Zaliczyć do nich należy niezwykle udaną konferencję naukowo-techniczną, zorganizowaną w ramach obchodów Roku Jubileuszowego w 180-lecie ruchu stowarzyszeniowego pn. „Technika w kulturze Polski” (październik 2015). Tematyka konferencji pokazywała ważną rolę stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego. Podobnych wydarzeń było więcej, jak  też czynnikiem sprzyjającym integracji byli wspólni członkowie, którzy należeli do obu Towarzystw.

Po oddzielnych posiedzeniach TKT i PTHT, członkowie obu Towarzystw spotkali się w Warszawskim Domu Technika NOT na zwołanym wspólnie zebraniu założycielskim. Poprowadził je sprawnie wybrany przez obecnych na przewodniczącego zebrania prof. Czesław Waszkiewicz. Po wyborze niezbędnych proceduralnie komisji, jednogłośnie przyjęto Uchwałę o utworzeniu Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

Następnie przyjęto Statut, w którym cele Towarzystwa zostały określone następująco:
1.    pogłębianie wiedzy w zakresie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych,
2.    rozwój kultury technicznej,
3.    popularyzacja i upowszechnianie i inspirowanie ochrony zabytków techniki i muzealnictwa technicznego,
4.    kształtowanie humanistycznych postaw wobec techniki,
5.    rozwijanie zainteresowań techniką oraz jej tradycjami,
6.    popularyzowanie wiedzy technicznej,
7.    rozwijanie umiejętności technicznych,
8.    pobudzanie do twórczości technicznej,
9.    promowanie idei zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego.

Do realizacji tych celów nowe Towarzystwo będzie m.in. upowszechniać historię techniki, przemysłu oraz nauk technicznych; inicjować i organizować konkursy twórczości technicznej; wspierać wychowanie techniczne w szkole i poza szkołą, organizować spotkania, posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe, wycieczki naukowe, zjazdy; brać udział w społecznej opiece nad dokumentami i zabytkami techniki oraz przemysłu; propagować czytelnictwo książek i czasopism technicznych oraz popularno-technicznych; współpracować z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pokrewnymi i przedsiębiorstwami, a także realizować zadania publiczne zlecone przez organa władzy państwowej i samorządowej oraz ich agendy.

Uczestnicy zebrania założycielskiego wybrali władze Towarzystwa. Prezesem został dr hab. Sławomir Łotysz, historyk techniki, absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Od 2013 r. Sekretarz Generalny Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki ICOHTEC.
Wiceprezesami zostali dotychczasowi prezesi TKT - Ewa Mańkiewicz-Cudny - PTHT - Piotr Matejuk, sekretarzem Marcin Mielnik, skarbnikiem - Bronisław Hynowski. Członkami Zarządu zostali wybrani Marek Bielski, Ewa Królicka, Janusz Kowalski i Krzysztof Mrozowski.

Wprawdzie jakiś czas będą teraz trwały procedury związane z załatwieniem niezbędnych dokumentów i dokonaniem rejestracji, ale działania programowe, które oba Towarzystwa podjęły będą realizowane już wspólnymi siłami.

Kolegom z TKiHT życzymy powodzenia !

dodano: Wtorek, 25/04/2017 15:39 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 25/04/2017 15:46


Galeria