KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – DROGI, METODY, INNOWACYJNOŚĆ

dodano: Czwartek, 27/04/2017 14:20


25 kwietnia br. po raz piąty odbyła się w gmachu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „ŁĄCZY NAS KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”. Patronat nad konferencją sprawowała Minister Edukacji Narodowej.

Skuteczna edukacja zawodowa należy dziś do priorytetowych zadań polityki oświatowej Państwa. Jest zadaniem długofalowym, wymagającym współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów społecznych oraz szkół.
Celem zorganizowanej wspólnie przez FSNT-NOT i ZRP konferencji jest  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, zadbanie o nowoczesne programy nauczania oraz podwyższenie jakości kształcenia zawodowego. Obydwa stowarzyszenia są zaangażowane w kształcenie dualne (łączenie szkolnej teorii z praktykami u pracodawcy to "od zawsze" domena rzemiosła), uczestniczą w procesie tworzenia treści kształcenia zawodowego, realizują je, są zawodowymi egzaminatorami.

Konferencję otworzyli wspólnie Jolanta Kosakowska - dyrektor w ZRP i prof. Włodzimierz Miszalski – przewodniczący Komitetu FSNT-NOT Doskonalenia Kadr. Z życzeniami owocnych obrad, a zarazem przedstawieniem działań odnoszących się do szkolnictwa zawodowego wystąpili Ewa Mańkiewicz-Cudny , prezes FSNT-NOT i Jerzy Bartnik, Prezes ZRP.

Następnie głos zabrała Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani minister podkreśliła, że rzemiosło i stowarzyszenia naukowo- techniczne są ważnymi partnerami w kształceniu zawodowym. - Opinie i doświadczenie ZRP i NOT jako pracodawców, ale także jako uczestników edukacji branżowej, są dla nas cennym kapitałem w przygotowaniu ostatecznego kształtu reformy edukacji. Przypomniała także i potwierdziła główne założenia reformy w przygotowaniu profesjonalistów. Doskonalenie się w systemie branżowym, także pozaszkolnym, jest i dobrą tradycją i wymogiem współczesności. Pracodawcy są kluczowym partnerem reformy edukacji. MEN jest koordynatorem procesu współpracy między inwestującymi w kształcenie pracodawcami, a systemem edukacji. Zapowiedziała także uważne przyglądanie się efektom kształcenia dualnego w kontekście przyszłego zatrudniania absolwentów.

Na główne pytanie, na które szukano odpowiedzi na konferencji: co z reformą w zakresie kształcenia zawodowego, MEN ? – Jadwiga Parada – dyrektor Dep. Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odpowiada: nowy system edukacyjny ma odpowiadać potrzebom rynku pracy, ale partnerzy powinni odpowiadać za podaż miejsc pracy dla absolwentów. Model kształcenia u pracodawcy lub w warsztatach pozostanie bez zmian. Duży udział środków EFS, czyli 930 mln euro do 2020 r., powinien pomóc w udoskonaleniu systemu.

Jak ma wyglądać dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a także projekty Ośrodka Rozwoju Edukacji, które będą realizowane w latach 2016-2018 zaprezentowała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE. Branżowa szkoła 1. stopnia będzie miała jedną kwalifikację, tak będzie już od 1 września br. W branżowej dwuletniej szkole 2. stopnia uzyska się wykształcenie średnie, będzie można także uzyskać maturę. Pozostaje 5-letnie technikum, przeznaczone dla tych uczniów, którzy wiedzą, jaki zawód pragną w przyszłości wykonywać i z góry zakładają ścieżkę wiodącą na studia. Podkreślono, że reforma przewiduje 10 godz. doradztwa zawodowego już od 1 września bieżącego roku. Zaprezentowano też listę 213 zawodów, które uwzględnia najnowsza aktualizacja klasyfikacji zawodów.

Kolejne wystąpienia prezentowały doświadczenia członków Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr. Elżbieta Jarguz mówiła o nadziejach i obawach szkół zawodowych wobec nowej polityki oświatowej, a Kazimierz Okraszewski o kształceniu innowacyjnych postaw uczniów na potrzeby konkurencyjnego rynku pracy.

Andrzej Stępnikowski z Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP wygłosił referat o tym, jak rzemiosło i organizacje samorządu rzemiosła praktycznie działają na rzecz innowacyjnego kształcenia zawodowego.

Na zakończenie konferencji Rafał Hubczyk, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, poinformował o partnerstwie na rzecz innowacyjnego kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.

Powołana przez organizatorów Komisja Wnioskowa krótko poinformowała o zebranych w toku konferencji uwagach i wnioskach, które po ich opracowaniu zostaną przekazane decydentom, przede wszystkim do MEN, oraz opublikowane w mediach.

Sponsorem konferencji były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A)

dodano: Czwartek, 27/04/2017 14:20 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/04/2017 16:01


Pliki do pobrania

ZRP_Okraszewski.ppt 660 KB POBIERZ
ZRP_Jarguz.pdf 14,86 MB POBIERZ

Galeria