Komisja
Odznaczeń i konkursów

Komisja Wyróżnień FSNT-NOT

 • Skład prezydium
 • dr inż. Dariusz RACZKOWSKI
 • mgr inż. Stefan OBORSKI
 • mgr Maciej BEDNAREK
 • mgr Maria GREGORCZYK
 • mgr inż. Zbigniew BAJCAR
 • Skład prezydium
 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Członek
 • Sekretarz
 • Członek

Osoby odpowiedzialne za działanie komisji

Katarzyna Jaroń