Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej

 • Skład prezydium
 • mgr inż. Ryszard MARCIŃCZAK
 • mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA
 • prof. dr hab. inż. Piotr BICZEL
 • prof. dr hab. inż. Michał SZOTA
 • dr inż. Henryk GŁADYŚ
 • Skład prezydium
 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Członek
 • Członek
 • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Anna Kowalska