Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie

  • Skład prezydium
  • prof. dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA
  • prof. dr hab. Joanna BUGAJSKA
  • prof. dr hab. inż. Mirosław NADER
  • mgr inż. Joanna KAMIŃSKA
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Katarzyna Jaroń
Aktualności

Posiedzenie Komitetu N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie

Najbliższe posiedzenie Komitetu N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy- Państwowym Instytucie Badawczym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ