Komisja
Odznaczeń i konkursów

Komisja Młodzieży FSNT-NOT

  • Skład prezydium
  • prof. dr hab. inż. Artur Jerzy BADYDA
  • mgr inż. Mariusz OKUŃ
  • dr inż. Jacek SAGAN
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Zastępca Przewodniczącego

Osoby odpowiedzialne za działanie komisji