Komisja
Odznaczeń i konkursów

Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT

  • Skład prezydium
  • mgr Andrzej MACHEŁA-OLSZACKI
  • mgr inż. Stanisława KONDRACKA
  • inż. Tadeusz CICHOCKI
  • mgr Cecylia HANKUS
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Członek
  • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komisji