Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr

  • Skład prezydium
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI
  • mgr inż. Kazimierz OKRASZEWSKI
  • mgr inż. Elżbieta JARGUZ
  • mgr inż. Antoni LISOWSKI
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Członek
  • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Anna Kowalska