Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr

  • Skład prezydium
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI
  • mgr inż. Kazimierz OKRASZEWSKI
  • prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO
  • mgr inż. Elżbieta JARGUZ
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Członek

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Anna Kowalska