Konkurs MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT

dodano: Czwartek, 20/01/2011 17:25


Rada Krajowa FSNT-NOT (25.01.2010) na wniosek Zarządu Głównego podjęła uchwałę nr 22 o wznowieniu ogólnopolskiego konkursu: Mistrz Techniki FSNT-NOT

Zarząd Główny 4 lutego 2010 r. zatwierdził regulamin tego konkursu. Konkurs będzie realizowany dwuetapowo: I etap – eliminacje przeprowadzane przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT i II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT-NOT. Zgłoszenia kandydatów do I ogólnopolskiej edycji wznowionego konkursu
„Mistrz Techniki FSNT-NOT” będą przyjmowane do 15 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom jest planowane podczas finalnej Sesji XXIV Kongresu Techników Polskich (Łódź, 24-25 maja 2011 r.).