Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje przedsięwzięcia, których celem jest promocja wiedzy i twórczości technicznej oraz jej autorów.

TWÓRCY I ICH DZIEŁA

MISTRZ TECHNIKI NOT – konkurs dla twórców techniki promujący innowacyjność. Ma długoletnią tradycję. Po kilkuletniej przerwie został wznowiony w 2010 r. i organizowany co dwa lata. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.
DŹWIGNIA - nagroda promuje osoby i firmy sektora MSP wdrażających zaawansowane technologie i zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki oraz przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy. Przyznawana jest przez FSNT-NOT i redakcję „Przeglądu Technicznego” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. DŹWIGNIA jest wręczana tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich "Innowacje - Technologie - Maszyny".

ZŁOTY INŻYNIER - plebiscyt popularyzuje najwybitniejszych polskich twórców techniki. Tytuły Złoty Inżynier przyznawane są w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani są także Młodzi Inżynierowie, którzy już zanotowali wybitne osiągnięcie, a także przyznawany jest tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś swe sukcesy święcą w zupełnie innych obszarach: kulturze, sporcie, dziennikarstwie oraz na polu religijnym.

TECHNICUS - konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie autorów oraz wydawców, których publikacje książkowe z obszaru techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Jest adresowany do wydawców działających na polskim rynku wydawniczym.

DLA MŁODEGO POKOLENIA

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - jest organizowana od 1974 r. dla uczniów maturalnych szkół średnich. To największe w Polsce przedsięwzięcie mające na celu wzbogacanie wiedzy i kultury technicznej wśród młodzieży. Olimpiada jest organizowana przez FSNT-NOT na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

MŁODY INNOWATOR – jest organizowany od 2007 r. uczniów szkół wszystkich typów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Konkurs, pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, współorganizują Towarzystwo Kultury Technicznej i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Konkursowi patronuje Minister Edukacji Narodowej.


dodano: Czwartek, 19/10/2017 13:12
przez: Krzysztof Brzyski


Podsumowanie IV Konkursu "MŁODY INNOWATOR"

W roku Marii Skłodowskiej-Curie, we wtorek, 7 czerwca 2011 r. poznaliśmy w Warszawskim Domu Technika NOT laureatów IV konkursu „MŁODY INNOWATOR”

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Środa, 08/06/2011 17:18
przez: Katarzyna Słomka

Kwalifikacje do zawodów III stopnia XXXVII OWT

8 marca 2011 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej,

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Piątek, 25/03/2011 17:20
przez: Katarzyna Słomka

Konkurs MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT

Rada Krajowa FSNT-NOT (25.01.2010) na wniosek Zarządu Głównego podjęła uchwałę nr 22 o wznowieniu ogólnopolskiego konkursu: Mistrz Techniki FSNT-NOT

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Czwartek, 20/01/2011 17:25
przez: Katarzyna Słomka

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODY INNOWATOR - II EDYCJA ROZSTRZYGNIĘTA

II EDYCJA 2008/2009 ROZSTRZYGNIĘTA W DNIU 5 CZERWCA 2009 R.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Poniedziałek, 18/10/2010 17:29
przez: Katarzyna Słomka

IV KONKURS MŁODY INNOWATOR

Młodzi innowatorzy do dzieła ! Polska czeka na wynalazek każdego z Was !

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Wtorek, 12/10/2010 17:23
przez: Katarzyna Słomka

XXXVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

XXXVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Startuje Olimpiada Wiedzy Technicznej, której XXXVII edycja rozegrana zostanie w roku szkolnym 2010/2011

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Wtorek, 28/09/2010 17:21
przez: Katarzyna Słomka

Konkurs "Młody INNOWATOR" - III edycja

Rozpoczęła się III EDYCJA KONKURSU MŁODY INNOWATOR 2009/2010

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Poniedziałek, 02/11/2009 17:32
przez: Katarzyna Słomka

Konkurs NUMERUS PRIMUS - 2009

„Wiedza i Życie” oraz „Urządzenia dla Energetyki” okazały się najlepszymi czasopismami w Konkursie Numerus Primus inter Pares zorganizowanym po raz 20. przez Towarzystwo Kultury Technicznej NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Piątek, 18/09/2009 17:28
przez: Katarzyna Słomka

Ogólnopolski konkurs "Młody INNOWATOR"

Regulamin konkursu interdyscyplinarnego „Młody INNOWATOR"

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Niedziela, 02/11/2008 17:40
przez: Katarzyna Słomka

Konkurs "Młody INNOWATOR" - II edycja

Uwaga: szkoły i uczniowie - II edycja konkursu „Młody INNOWATOR"

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Wtorek, 16/09/2008 17:34
przez: Katarzyna Słomka


Strona 5 z 6