W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Reforma nauki?

Na progu nowego roku akademickiego polska nauka stoi przed rewolucyjnymi zmianami. Odnosi się to zarówno do szkolnictwa wyższego jak i tzw. nauki przemysłowej uprawianej w instytutach badawczych. Od wielu miesięcy środowiska techniczne prowadzą ożywioną dyskusję na temat miejsca i roli tych instytutów. Z czasem przeszły głębokie zmiany strukturalne, organizacyjne i finansowe. Okrzepły, powstały dobre zespoły ludzi, którzy umieli nawiązać relacje z gospodarką. Dorobek nauki przemysłowej jest naprawdę imponujący. Mamy kilkanaście instytutów na wysokim poziomie, których wdrożenia przełożyły się na sukcesy ekonomiczne przedsiębiorstw oraz współpracujących z nimi badaczy.

Wątpię, więc jestem. Kwiatki polskie

Był czas gdy o Rzeczypospolitej mówiło się, że nierządem stoi, i to mówiło się nie ze wstydem, ale wręcz z pewną dozą chełpliwości. Znaczyło to bowiem, że w odróżnieniu od innych krajów nasza siła brała się nie z władzy lecz wolności. W razie potrzeby stawali w pospolitym ruszeniu wolni obywatele, stawali dzielnie, bo wolność motywowała bardziej niż żołd.


Giełda wynalazków i projektów. Pod ziemią i spod ziemi

Infrastruktura podziemna jest obecnie obszarem nie tylko intensywnych robót i modernizacji (odrabiamy wieloletnie zaniedbania), ale także dziedziną nośną innowacyjnie. Można nawet powiedzieć, że inżynieria robót bezwykopowych stała jedną z polskich specjalności. Wprawdzie zautomatyzowanych tarcz o dużej średnicy jeszcze nie produkujemy, ale i na być może przyjdzie pora.


Filozofia pojęć technicznych (113). Opakowanie

Jesteśmy świadkami początku najdłuższej zapewne wojny współczesnego świata. To wojna z opakowaniami. Albo damy im radę, albo nas zasypią. A zaczynało się tak niewinnie - od opakowań wielokrotnego użytku. Siatka pleciona z traw, tykwa, bukłak skórzany, kosz wiklinowy, starczały niejednemu na całe życie. Nabierały więc patyny i znaczenia, niektóre nawet stawały się oznaką prestiżu jak ozdobne skrzynie z herbami właścicieli, amfory, leciwe beczki, kufy i kufry, srebrne dzbany i wreszcie - porcelanowe serwisy i pojemniki.


Felieton. Uruchomić akcjonariat pracowniczy

Gdzie szukać możliwości dalszego wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki? Nad tym problemem już od dłuższego czasu łamią sobie głowę teoretycy i praktycy życia gospodarczego. Wśród czynników podnoszenia konkurencyjności najczęściej wymienia się wzrost produktywności, inwestycje w innowacyjność czy rozwój kapitału ludzkiego. Warto jednak sięgnąć po mniej znane w naszym kraju rozwiązania.


Niebo nad głową: Jesienne planety i planetki

Kapryśne, czasami wręcz burzliwe lato, długo pozostanie w pamięci, zwłaszcza tych, którym dane było znaleźć się w bezpośrednim zasięgu skrajnie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Miejmy nadzieję, ze jesień oszczędzi nam takich pogodowych ekscesów. Astronomiczna jesień nastała wraz z osiągnięciem przez Słońce punktu równonocy jesiennej, czyli punktu Wagi, w naszych czasach usytuowanego w zachodnich rejonach gwiazdozbioru Panny.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Piotr Szymański, Stanisław Trenczek

Piotr Szymański Dr inż. technolog żywności po SGGW. Absolwent Wydziału Technologii Żywności na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - specjalizacja technologia mięsa. Organizator i juror cyklicznych konkursów dotyczących jakości produktów przemysłu mięsnego, odbywających się pod patronatem ministra rolnictwa. Swoje doświadczanie zawodowe rozpoczął od pracy w Sokołowskich Zakładach Mięsnych S.


Parlament 500 milionów. Solidarność gazowa. Wokół (nas) wi-fi

Solidarność gazowa Państwa członkowskie podzielą się zasobami gazu. W przypadku poważnego kryzysu w dostawach gazu kraje należące do Unii Europejskiej będą mogły liczyć na sąsiedzkie wsparcie. Kraj UE stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu, będzie mógł uruchomić mechanizm solidarności gazowej i wezwać sąsiednie państwa do udzielenia transgranicznej pomocy, która pozwoli utrzymać wystarczające dostawy dla gospodarstw domowych, ciepłowni i obiektów użyteczności publicznej, jak np.


Wino dla inżyniera (189). Wina ekologiczne

Ekologia jest w modzie i moda ta nie może ominąć wina, więc rzesza konsumentów zainteresowanych winami ekologicznymi stale rośnie. Określenie "wina ekologiczne" jest przy tym pojęciem zbiorczym, obejmującym wina organiczne, biodynamiczne i naturalne. Te trzy grupy różnią się oczywiście pomiędzy sobą, ale jedną cechę mają wspólną: dążenie winogrodników i winiarzy do ograniczenia sztucznych ingerencji w proces uprawy winorośli i winifikacji.


Co pan na to, inżynierze? Zostali Ambasadorami Kongresów

Od 19 lat działa w Polsce, wzorem innych krajów, Program Ambasadorów Kongresów Polskich. Jego celem jest przyciągnięcie do Polski międzynarodowych konferencji i kongresów. Program jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy” w Polsce wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Program przewiduje przyznawanie tytułu – „Ambasador Kongresów Polskich”.


Wydarzenia

Społeczeństwo obywatelskie od nowa Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to nowa instytucja, która ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. CRSO przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadzór nad Narodowym Instytutem Wolności sprawować będzie przewodniczący Komitetu ds.


Początki piśmiennictwa technicznego (13)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub bardzo mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „Przeglądzie Technicznym” w 1889 roku, kolejne wybrane fragmenty z Architekta Polskiego autorstwa ks. Stanisława Solskiego, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


Drony narzędziem pracy w UDT

Z Januszem SAMUŁĄ, dyrektorem Departamentu Innowacji i Rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


Jubileusz 65-lecia Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie oraz 50-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W listopadzie 2016 roku obchodziliśmy 50-lecie istnienia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz 65 lecie działalności Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian

mgr inż. Bronisław Puczel, dyrektor  COBORU SDOO w Krzyżewie


Mikologia farmaceutyczna

Artykuł przedstawia sposoby wykorzystania grzybów do produkcji leków i suplementów diety. Omówione zostały w nim szczególnie cenne z punktu widzenia medycyny gatunki oraz możliwości wykorzystania ich metabolitów.

mgr inż. Agnieszka Stradecka, absolwentka ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zdrowia publicznego na uniwersytecie w Cranfield. Aktualnie przygotowuje się do podjęcia studiów doktoranckich


O lasach bez mitów

O polskich lasach i o ich gospodarzach leśnikach, w ostatnich latach, mówiono i pisano na ogół dobrze. Wystarczyła decyzja o podjęciu walki z groźnym dla jednego gatunku drzew kornikiem drukarzem, która nie podoba się pewnej wpływowej grupie ekologów, aby zaczęto powtarzać niezbyt pomyślne, w większości nieprawdziwe informacje o Lasach Państwowych, o gospodarce leśnej i leśnikach.

Henryk Piekut


Nauki techniczne przed reformą. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – czy wystarczająco skorzystaliśmy z tej lekcji? Cz. I

W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.

Dr inż. Maciej Kulig, wieloletni pracownik Instytutu Energii Atomowej w Świerku, ekspert MAEA, konsultant współpracujący w firmie Enconet Consulting GmbH w zakresie energetyki jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i zarządza ryzykiem.


Chemia na kość

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK


Chemia na widelec

Prof. dr hab. inż. Helena Janik, Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej


Nauki techniczne przed reformą

Wypowiedź prof. Antoniego Rogalskiego, członka rzeczywistego PAN, dziekana Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk


Sto lat we Francji

Cofnijmy się o 100 lat i uprzytomnijmy sobie wydarzenia i atmosferę tamtych czasȯw :Legiony Polskie “Bajończykȯw” okryły się chwałą(bitwa pod La Targette 1915). W Polsce powstają Legiony Piłsudskiego, na wszystkich frontach I Wojny Światowej żołnierz polski walczy bohatersko zdobywając uznanie w oczach całego świata. Rok 1917- rewolucja w Rosji zwalnia mocarstwa zachodnie z wcześniejszych zobowiązań polityczno-dyplomatycznych. Zaczyna się rysować wizja Polski Niepodległej.

Lucjan Sobkowiak, prezes SITPF