W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Upowszechnianie idei Przemysłu 4.0

W IV kwartale 2017 r. po raz pierwszy od trzech lat inwestycje miały większy wpływ na tempo rozwoju gospodarki niż konsumpcja, dając wzrost o 11,3%. Szybsze tempo wzrostu zanotowano w kluczowych segmentach gospodarki tj. w przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie. To dobrze rokuje na ten rok, zwłaszcza dla branży innowacji. Polska z 18% udziałem przemysłu w PKB należy do europejskiej czołówki, a sektor przemysłowy, po załamaniu w 2009 r., nieprzerwanie rośnie i jest jednym z motorów polskiej gospodarki. Komisja Europejska przewiduje, że po wzroście PKB o 4,6% w ubiegłym roku, w 2018 r.

Efekty-defekty

chociaż na razie w Polsce ogólnie nie jest źle, to przyszłość – jak ostrzega prasa – szykuje różne pułapki oraz zagrożenia. – Jak pokazują badania – pisze prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, – Polska jest skazana na rządy prawicy, jeśli nie PiS, to jej bardziej cywilizowanej formy, czyli Platformy. To trwała tendencja i nic nie wskazuje, żeby miała się zmienić.


Wątpię, więc jestem. Czy nas na to stać?

Napisał swego czasu klasyk: - byt kształtuje świadomość. Tę fundamentalną wtedy prawdę rzadko się dziś przywołuje, bo klasyk przestał być modny. Nie znaczy to jednak, że myśl przestała być słuszna i choć przywoływana rzadko, stosowana jest niemal powszechnie. To ona legła u podstaw programu „ Rodzina 500 +”, który partii Jarosława Kaczyńskiego pozwolił wygrać wybory i ona gna do telewizji ludzi, których boleśnie zahaczył program „koryto –”.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Andrzej Pisula, Agnieszka Sobczak-Kupiec

Andrzej Pisula Prof. dr hab. inż., technolog żywności, autorytet naukowy w dziedzinie przetwórstwa mięsa. Całą swoją karierę naukową związał ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która 18 maja br. nadała mu tytuł doktora honoris causa. Jego główne zainteresowanie to zdolności wiązania wody przez mięso, przyczyny występowania mięsa wodnistego i określenie jego zdolności technologicznej, a także wpływ dodatków funkcjonalnych na jakość przetworów mięsnych.


Parlament 500 milionów. Mało składowania, dużo recyklingu

W Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 mld t odpadów rocznie. Tylko w Polsce na jednego mieszkańca wytworzyliśmy w 2016 r. 307 kg śmieci. Jeżeli europejska gospodarka ma być gospodarką o obiegu zamkniętym, w której większość produktów i materiałów jest ponownie wykorzystywanych, musimy zająć się odpadami w bardziej efektywny sposób. Posłowie przyjęli pakiet czterech propozycji ustawodawczych, dotyczący utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, który ustanawia nowe, prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania.


Wino dla inżyniera (201). Wina bratanków

Ech, piękne to były (przynajmniej dla węgierskich producentów wina) czasy, kiedy to prościutkie czerwone Egri Bikaver uchodziło w  Polsce za szczyt luksusu, a o prawie półwytrawnych białych winach Dőbröi Harslevelü (charakterystyczna brązowa etykieta ze studzienką) pisano nieledwie poematy. Potem przyszedł rok 1990 i przemiany polityczne, które tak u nas, jak i na Węgrzech zapoczątkowały budowę kapitalizmu.


Giełda wynalazków i projektów. Gładkie 3D i diament w kompozycie

W ciągu kilku lat druk 3D stał się nową, dynamiczną branżą techniczną. Widać, jak rośnie grono firm i jednostek badawczych wnoszących nowe rozwiązania w tej technologii. Jedną z czołowych jest Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawny Instytut Obróbki Skrawaniem). Już kilka lat temu odnotowaliśmy jego obiecujące osiągnięcia w 3D. Na targach przemysłowych w latach 2016-2018 tryumfy święciło nowe rozwiązanie „Sposób wygładzania powierzchni elementów wykonywanych metodami przyrostowymi”.


Filozofia pojęć technicznych (122). Prefabrykat

Chcąc trzymać się dosłownych znaczeń, należałoby przyjąć, że prefabrykat to każdy surowiec naturalny przetworzony częściowo, tzn. nie będący ostatecznym produktem. Ale materiały na budowę domu też są przetworzone, a nie są prefabrykatami. W budownictwie bowiem za prefabrykat uznaje się tylko gotowy element konstrukcyjny – belkę, płytę, ścianę, filar, nadproże – wytwarzany w fabryce.


Felieton. Konstytucja dobrego biznesu

Jeszcze przed majówką weszła w życie Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw mających ułatwić działalność przedsiębiorczą. „Ta swojego rodzaju książka, powieszona w każdym urzędzie skarbowym ma być kartą praw przedsiębiorcy, rodzajem tarczy przedsiębiorcy w poszczególnych postępowaniach” - mówił o Konstytucji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj podczas spotkania w Krajowej Izbie Gospodarczej.


Wydarzenia

Dobrze zasłużona Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT oraz wiceprezesi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Tomasz Babul i Janusz Dobrzański znaleźli się w gronie 10 laureatów, którzy otrzymali Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).


Początki informatyki w Polsce (7). Automatyzacja przetwarzania danych

W poprzednim numerze przytoczyliśmy fragmenty z obszernego artykułu pt. „Automatyzacja przetwarzania danych – nieodzowny czynnik postępu technicznego”, zamieszczonego w „Przeglądzie Technicznym” nr 30 z 1964 r. Przypominamy porównanie ówczesnego stanu informatyki w Polsce i za granicą.


Czujny anioł stróż

Naukowcy z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skonstruowali monitor oddechu, dzięki któremu za pomocą tzw. transmisji rozgłoszeniowej można równocześnie u wielu osób kontrolować parametry oddechu, jego siłę i częstotliwość, a także puls, temperaturę, jakość snu oraz zmiany położenia ciała. if


Bardzo krótki oddech

Jeśli nie nowotwory, nie choroby układu krążenia, to...

Irena Fober


Programy NCBR dla innowacyjnej gospodarki obiegu zamkniętego

Z rocznym budżetem około 1 mld Euro Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się wsparciem prac badawczo-rozwojowych służących innowacjom procesowym i produktowym, dającym możliwość aplikacji w krajowej gospodarce. Od blisko 11 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac B+R. Poprzez współfinansowanie procesów badawczych wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów.

dr Oktawian Makowski – Koordynator Projektu z obszaru chemia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Kreatywność z pasją

Łódź i okolice kojarzyły się przez dwa wieki z przemysłem lekkim. Ten pokazany w „Ziemi obiecanej” przestał istnieć na skutek przemian po 1990 r. i procesu globalizacji. Przywrócić w tamtej postaci już się go nie da. W rejon Łodzi od ponad 20 lat – dzięki centrom handlowym firmy PTAK – ciągną jednak po ubiory krajowi i zagraniczni kupcy oraz zwykli obywatele. Zanim odwiedziłem takie Centrum w Rzgowie, przypuszczałem, że ubiera się ich tam w importowane produkty z Azji.

Henryk Piekut


GOZ – nowa szansa na innowacje

Z Łukaszem Sosnowskim z Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


XV Forum Inżynierskie

XV Forum Inżynierskie wpisuje się w główny nurt tematyczny, podejmowany podczas poprzednich spotkań na czerwcowych Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT


Modelowanie geologiczne 3D w zagadnieniach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

W artykule zaprezentowano zagadnienia budowy trójwymiarowych, numerycznych modeli geologicznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie w pracach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem obiektów geologicznych. Przedstawiono cele modelowania złóż, typy wykorzystywanych danych geologicznych i geofizycznych, główne elementy modeli złożowych oraz schemat procesu ich budowy. Omówiono wagę każdego z etapów procesu badawczego oraz charakter uzyskiwanych wyników. Przedstawiono przykłady rzeczywistych modeli złożowych opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym, jak również zaprezentowano możliwości ich zastosowania w interpretacji geologiczno-złożowej.

Krzysztof Sowiżdżał, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy


Drewniane materiały opakowaniowe podlegają regulacjom prawnym

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) coraz częściej otrzymuje informacje od służb fitosanitarnych innych państw, m.in. Ukrainy, Białorusi czy Chińskiej Republiki Ludowej, o zakwestionowaniu przesyłek różnych towarów, np. silników, maszyn, narzędzi, śrub, żarówek i innych, z powodu wykorzystania do ich pakowania drewnianych materiałów opakowaniowych niespełniających międzynarodowych norm fitosanitarnych. Zakwestionowanie przesyłki przez narodowe służby fitosanitarne kraju odbiorcy rodzi dla eksportera kłopoty, czasem bardzo poważne, skutkujące stratami finansowymi.

Adam Błochowiak, Katarzyna Radziejewska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu


Po co kształcenie techniczne?

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – sentencję chińskiego filozofa Konfucjusza (551-479 p.n.e.) cytowano w dwóch wystąpieniach na VI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”, której tematem była „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym” (9 maja 2018 r., Warszawski Dom Technika NOT.

Jerzy Bojanowicz


Z REKARTONEM doganiamy „starą” Unię

Z Tadeuszem Pokrywką, prezesem Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, rozmawia Henryk Piekut.


Zinformatyzować cały kraj

Informatyka w latach 70. ub. wieku miała stać się jednym z głównych mechanizmów rozwoju. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (Preto) opracowało program na kolejną pięciolatkę 1971-75, w którym cele gospodarcze już zdecydowanie dominowały nad podejściem akademickim.

Marek Hołyński


Sto lat niepodległości po inżyniersku

W różnych środowiskach trwają już obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Ich kulminacja nastąpi – jak wskazuje kalendarz – w listopadzie br. Do obchodów pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP, realizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, włączyła się Naczelna Organizacja Techniczna, organizując 26 kwietnia w Warszawskim Domu Technika uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych pt. „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”.

Henryk Piekut