W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Jaka będziesz, Europo?

W cieniu różnorodnych kongresów, konferencji, seminariów, w które to pierwsze półrocze 2017 r. było bogate, praktycznie niezauważenie przechodzą dyskusje o przyszłości Unii Europejskiej. Nie zauważyłam również w polskich mediach informacji na temat “Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy”, przygotowanej przez Komisję Europejską z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Została ona opracowana na jubileuszowy szczyt przywódców 27 państw członkowskich w Rzymie, który odbył się 25 marca 2017 r.

Wyróżnienie dla Waldemara Rukścia


Wątpię więc jestem. Wielkie branie

I znów matury i znów rekrutacje… Nie zazdroszczę młodym, którzy stają przed wyborem dalszej drogi życia. Świat pędzi z zawrotną prędkością i przewidzieć nie sposób, jaki będzie, gdy wejdą w wiek dojrzały, co trzeba będzie umieć, aby w tym świecie się nie zgubić. Można wprawdzie powiedzieć, korzystając z sarmackiej mądrości, że świat jak Rzeczypospolite, taki będzie jakie młodzieży chowanie, ale to nie zupełnie byłaby prawda.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Stanisław Wincenciak, Antoni Stolarski

Stanisław Wincenciak Prof. dr hab. inż., absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, od 1973 r. pracuje w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych. W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Elektrycznego PW, a następnie dziekanem. Obecnie jest prorektorem PW ds. rozwoju oraz kierownikiem Zakładu Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej.


Parlament 500 milionów: Telefon jak w domu. Nie taka straszna globalizacja?

Telefon jak w domu Wakacyjne rozmowy przez telefon nie powinny już nadszarpnąć naszego budżetu. Od 15 czerwca będziemy mogli telefonować i przesyłać dane zza granicy, płacąc tyle, ile zapłacilibyśmy u siebie w kraju. - To wielkie zwycięstwo dla europejskich konsumentów – powiedziała posłanka sprawozdawczyni Miapetra Kumpula-Natri (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Finlandia).


Wino dla inżyniera (184). Gdzie i co kupować? (1)

Przyznam nieskromnie: widzę, że moim gościom wina pijane u mnie w domu smakują. I chociaż nikt się do tego nie przyznaje, to zapewne niejedna osoba, porównując ich smak ze smakiem tych, które sama u siebie serwuje, zadaje sobie pytanie: „dlaczego te jego są lepsze"? A próbując to sobie wytłumaczyć jakoś prosto, odpowiada sobie sama: pewnie on zna jakieś tajemne miejsce, gdzie można kupić świetne wina, a ja nie – i to stąd ta różnica.


Giełda wynalazków i projektów. Lotnictwo pełne inwencji

W 2016 r. Instytut Lotnictwa w Warszawie obchodził 90-lecie, co dało się zauważyć podczas cyklicznie organizowanych imprez promocyjnych „Noc w Instytucie Lotnictwa" oraz akcji „Era Inżyniera". Instytut od lat wykazuje aktywność zwłaszcza w podejmowaniu nowych wyzwań badawczych (nie tylko lotniczych) oraz w kontaktach z czołowymi światowymi ośrodkami: General Electric, Boeing, Airbus czy Pratt and Whitney.


Filozofia pojęć technicznych (108). Lodówka

Historycy są zgodni, że wynalazcą lodówki, nazwanej wówczas ziębiarką, był w 1876 r. Carl Paul Gottfried von Linde, profesor na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Pierwsza elektryczna chłodziarka domowa na rynku pojawiła się dopiero w 1913 r. w USA. Przeczyłoby to regule, że dawniej technika zawsze wyprzedzała naukę, gdyż wszystkie podstawowe prawa gazowe, działające zarówno w chłodziarce sprężarkowej, jak i absorpcyjnej, odkryto znacznie wcześniej i były skompletowane już w połowie XIX w.


Felieton. Pracujmy!

Bezrobocie wciąż spada – w kwietniu wyniosło 7,7% i utrzymuje się na rekordowo niskim od wielu lat poziomie. Politycy z kręgów rządowych chwalą się, że to ich zasługa. Opozycja przekonuje, że to ona, będąc u władzy, przygotowała swoją odpowiedzialną polityką warunki dla osiągnięcia tak dobrych wskaźników. Z kolei niektórzy eksperci argumentują, że to wcale nie zasługa polityków, ale czynników demograficznych.


Wydarzenia

Instytutowe jubileusze 27 kwietnia odbyły się uroczystości 90-lecia jednego z najstarszych instytutów w Polsce – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Placówka zajmuje się uszlachetnianiem wyrobów metalowych przez zwiększenie ich odporności na korozję oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.


Początki piśmiennictwa technicznego (8)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub bardzo mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „Przeglądzie Technicznym” w 1889 r., wybrane fragmenty z „Architekta Polskiego” autorstwa ks. Stanisława Solskiego, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


O Zastosowaniu Spektrometrii Gamma w Monitoringu Radiacyjnym Środowiska: Zależność wydajności rejestracji fotonów od orientacji sondy scyntylacyjnej z detektorem z bromku lantanu LaBr3(Ce) stosowanej in-situ. cz. II

Szeroki dostęp do wysokowydajnych, bezobsługowych detektorów promieniowania gamma umożliwił ich stosowanie do monitoringu radiacyjnego środowiska. Znając charakterystykę numeryczną detektora można teoretycznie przeprowadzić jego kalibrację wydajnościową umożliwiając pomiar w dowolnej geometrii. W pracy przeprowadzono dyskusję na temat wydajności detektora LaBr3(Ce) stosowanego do monitoringu promieniowania gamma in-situ. Bazując na charakterystyce numerycznej porównano wertykalne i horyzontalne położenia detektora w stosunku do powierzchni ziemi pod kątem wydajności rejestracji i stwierdzono, że oba położenia są jednakowo dobre. Do analizy ilościowej różnych geometrii pomiarowych zastosowano podejście bazujące na nowo zdefiniowanej wielkości jaką jest scałkowana absolutna wydajność rejestracji detektora dla piku całkowitego pochłaniania energii.

Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.


Współczesne przechowalnictwo ziarna cz. II

W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. Przedstawiono nowe dodatkowe urządzenia techniczne magazynów przechowalniczych w szczególności agregaty chłodnicze, urządzenia mieszające i rozrzutniki ziarna. Słowa kluczowe: przechowalnictwo ziarna, agregat chłodniczy, mieszalnik, wentylator, rozrzutnik.

dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, dr hab. inż. Monika Janowicz Wydział nauk o Żywności SGGW w Warszawie.


Szum bardzo niemiły

Gdy szumi w uszach, cały świat odwraca się od pacjenta. Wszystko skupia się wyłącznie w jego głowie. A tam piszczy, dzwoni, dudni, puka i szeleści. Dźwięki, które słyszy tylko on i nikt poza nim. Wiemy już, że na szumy uszne cierpi nawet co piąty dorosły Polak i aż połowa osób po siedemdziesiątce.

Irena Fober


Skarby z głębi ziemi

Danuta Miedzińska, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


Piękna stłuczka pod stopami

Magda Kosmal, dr inż., kierownik Zakładu Technologii Szkła w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.


Konkurs "Wynalazczyni 2017"

Dwadzieścia lat temu, w 130. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwo Kultury Technicznej oraz redakcja Przeglądu Technicznego ogłosiły pierwszy Konkurs-Plebiscyt dla pań, których pasją życia jest wynalazczość. Chcieliśmy uhonorować wybitną noblistkę i – przy tej okazji – przedstawić wkład współczesnych polskich kobiet w rozwój techniki. if


Bez pucharów

Burzliwe były obrady Jury tegorocznej edycji konkursu FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną Technicus 2017. Dziewięć wydawnictw nadesłało 25 pozycji.

jk


Jubileuszowy Numerus Primus inter Pares

Celem konkursu Numerus Primus inter Pares, organizowanego przez Towarzystwo Kultury Technicznej, członka FSNT-NOT, jest wyłonienie najlepszego w poprzednim roku kalendarzowym numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznego. Redakcje same wybierają numer, który ich zdaniem najlepiej odpowiada celowi konkursu.


Olimpijskie sto na sto

W XLIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej I miejsce w grupie elektryczno-elektronicznej zdobył Paweł Długosz z Zespołu Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego z Wodzisławia Śląskiego, który w finale OWT uzyskał maksymalną liczbę 100 punktów. Rok temu też wygrał, uzyskując 92 punkty.

Jerzy Bojanowicz


Młodzież gotowa do 4.0?

Reprezentanci nauczycieli zawodu, Związku Rzemiosła Polskiego oraz FSNT- NOT wzięli udział w V konferencji naukowo-technicznej „Kształcenie zawodowe – drogi, metody, innowacyjność”. Debata, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od lat jest ważnym głosem w dobie głębokich przekształceń systemu szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach. W tym roku jej przesłaniem było przygotowanie zawodowe młodzieży do gospodarki 4.0.


Wymogi radiologicznej prewencji

Budowa elektrowni jądrowych  w Polsce wymaga opracowania systemu bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej oraz zarządzania paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Zrozumiałe, iż prace podejmowane w tym zakresie muszą uwzględniać obecny stan Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej  w Polsce (BJiOR).

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej


Forum wielkich nadziei

XIV Forum Inżynierskie wróciło do Poznania i znów towarzyszyło czerwcowym Targom Innowacje, Technologie, Maszyny. Po raz pierwszy mniej mówiono o przeszkodach w modernizowaniu gospodarki, a więcej o nowych możliwościach, które otwierają zarówno technologie, jak i źródła finansowania, a przede wszystkim - dobra koniunktura ekonomiczna.

Zygmunt Jazukiewicz