W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Pada dżdż

Jeden z bohaterów Teatrzyku Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poety często krotochwilnego, wygłasza kwestię: „O co chodzi nie wiem sam / Ale sercem, Polską gram. / Muchy brzęczą. W niebie grzmi. / Słońce świeci. Pada dżdż.” Trudno nie dostrzegać tu wizji profetycznej, albowiem słowa te pasują jak ulał do sytuacji w naszym kraju w lipcu 2017 r. Nikt nie wiedział o co chodzi na tzw. forum publicznym, a dżdż co chwila padał i też nie wiadomo, dlaczego. Wprawdzie pogoda stała się domeną celebryckich pogodynków z ekranu, ale nie znaczy to, że przestała być sprawą poważną, podobnie jak humor (iumor dieło sierioznoje – twierdzą Rosjanie).

Wątpię, więc jestem. Solidarni z kornikiem

Odszedł znany człowiek. Odnotowały to w nekrologach liczne gazety. Niegdyś gdy umierał człowiek znany, gazety pisały przede wszystkim o tym, z czego był znany znany aktor, znany architekt, znany lekarz. Dziś ważniejsze jest, skąd człowiek jest znany. Znany z telewizji, znany z kabaretu, znany z Sejmu… Dla przykładu, Stefan Niesiołowski znany jest głównie z Sejmu i z telewizji, choć jest przede wszystkim znakomitym znawcą owadów.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Mieczysław Grodzki, Piotr Zatoń

Mieczysław Grodzki Inżynier budownictwa lądowego, menadżer budownictwa, organizator procesów inwestycyjnych, przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji. Początek jego działalności inżynierskiej to techniczna eksploatacja, remonty i adaptacje obiektów Politechniki Warszawskiej, następnie rekonstrukcje budynków zabytkowych w ramach pracy w Akademii Sztuk Pięknych.


Parlament 500 milionów. Więcej z Ukrainy? Żywność nie do kosza. Studia bez granic

Więcej z Ukrainy? W związku z trudnościami gospodarczymi na Ukrainie oraz wprowadzaniem przez rząd w Kijowie reform, UE jest gotowa zaoferować dodatkowe koncesje handlowe. Jednak zdaniem posłów niektóre produkty rolne powinny zostać z tych regulacji wyłączone. W głosowaniu wprowadzającym zmiany do propozycji Komisji Europejskiej, europosłowie zapewnili, że pomidory, pszenica oraz używany do produkcji nawozów sztucznych mocznik nie zostaną objęte dodatkowymi koncesjami, poszerzającymi obowiązującą od stycznie 2016 r.


Wino dla inżyniera (186). Gdzie i co kupować? (3)

Latem spacery po mieście są przyjemne, zwłaszcza wtedy, gdy taki spacer połączy się z winnymi zakupami. Po przedstawieniu Państwu w  dwóch poprzednich felietonach paru „winnych” adresów, wartych odwiedzenia w  Warszawie, dziś chcę wysłać Państwa jeszcze gdzie indziej: do Centrum Wina – a dokładniej rzecz biorąc – do jednego z kilku, czy nawet kilkunastu sklepów tej firmy, na ogół zlokalizowanych w stołecznych galeriach handlowych.


Giełda wynalazków i projektów. MASTER ciągle młodnieje

Warto odnotować żywy rozwój technologiczny systemu MASTER opracowanego w Instytucie Automatyki  Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Jest to jedyny polski system służący kontroli, sterowaniu i wizualizacji urządzeń wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jest w całości polskim dziełem, które krajowy system wytwarzania i przesyłu energii przyswoił i wdrożył.


Filozofia pojęć technicznych (110). Moneta

Najważniejszym kobiecym bóstwem w Rzymie była Junona Moneta, żona Jowisza. Przydomek „Moneta” oznacza „ostrzegająca” lub „doradzająca”. W sąsiedztwie świątyni Junony ulokowano mennicę, stąd termin „moneta”. Słynne „pecunia” oznacza nie pieniądze, lecz fundusze. Rzymianie byli precyzyjni w słowach, więc nie mogli stwierdzić, że pieniądze nie śmierdzą, bo pieniądze rozumiano wtedy dosłownie jako monety, a te mogły przecież śmierdzieć, obracane w sąsiedztwie płatnych wychodków.


Felieton. Kierunek: zagranica

Walka Łodzi o organizację EXPO 2022 trwa. Krajowa Izba Gospodarcza już od momentu zgłoszenia propozycji gorąco jej kibicowała. Teraz mamy powód, żeby jeszcze mocniej trzymać kciuki, i szansę, aby przyczynić się do pozytywnej dla Polski decyzji.  14 lipca Ministerstwo Rozwoju i Krajowa Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz uzyskania praw do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi.


Wydarzenia

Mosty ze stoczni Stocznia Szczecińska - Szczeciński Park Przemysłowy będzie miejscem realizacji kontraktu, jaki Mostostal Warszawa zawarł z duńskim inwestorem. Przedmiotem kontraktu jest produkcja wielkoprzestrzennych elementów mostu żelbetowego, odlewanych w sporządzonych tu formach. Powstaną 492 elementy o masie 115 t każdy, które popłyną morzem do Danii. Zakład zatrudni około 80 osób.


Co pan na to, inżynierze? Polska gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

W odbywającej od 2 do 12 lipca br. w Centrum Kongresowym Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO wzięło udział 2000 przedstawicieli ze 193 państw, sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Zwrócono uwagę, iż nie tylko konflikty wojenne, ale także niekontrolowana rozbudowa miast czy niewłaściwa eksploatacja bogactw mineralnych stanowią potencjalnie największe zagrożenia dla zabytków znajdujących się na liście światowego dziedzictwa.


Zdarzenia operacyjne w ciągłym doskonaleniu procesu biznesowego wyzwania i bariery, teoria i praktyka (cz. I)

W artykule prezentowana jest filozofia ciągłego doskonalenia procesów biznesowych wykorzystująca informacje z badania zdarzeń i problemów operacyjnych obserwowanych w toku eksploatacji. W podejściu tym zwraca się uwagę na rolę zdarzeń, które nie powodują strat, ale mają istotną wartość poznawczą z punktu widzenia potencjalnych wypadków (zdarzeń niedoszłych). Omówiono najważniejsze wyzwania i bariery, organizacyjne i metodologiczne związane z opracowaniem i  wdrożeniem programów ciągłego doskonalenia wykorzystujących to podejście, a także światowe doświadczenia z ich praktycznego wykorzystania w działalności biznesowej. Na wybranych przykładach analizy przyczyn poważnych wypadków sformułowano wiele uwag i opinii na temat stosowanej w kraju praktyki analiz przyczyn źródłowych – ważnego elementu tego podejścia, a także sugestie zmierzające do poprawienia sytuacji.

Dr inż. Maciej KULIG, wieloletni pracownik Instytutu Energii Atomowej w Świerku, ekspert MAEA, konsultant współpracujący w firmie Enconet Consulting GmbH w zakresie energetyki jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania ryzykiem.


EDC – substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy na temat związków zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC). Substancje te mogą wpływać zarówno na stan populacji zwierząt dziko żyjących, jak i zdrowie ludzi. W artykule opisano przykłady negatywnego oddziaływania EDC na środowisko, a także przedstawiono różne punkty widzenia na problematykę wpływu tych związków chemicznych na zdrowie ludzi.

Mgr inż. Agnieszka STRADECKA, absolwentka ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zdrowia publicznego na uniwersytecie w Cranfield (Wielka Brytania)


Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej – PTIE (cz. II)

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej zostało zarejestrowane w 1990 r. jako kontynuacja Komitetu Naukowo-Technicznego Kształtowania i Ochrony Środowiska w Naczelnej Organizacji Technicznej. Z każdą dziedziną techniki i przemysłu związana jest antropopresja – oddziaływanie na środowisko naturalne. Dlatego wskazane jest, by w korzystaniu z zasobów przyrodniczych kierować się postulatami racjonalności, oszczędności i bezpieczeństwa. Pomaga w tym wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki. PTiE opiera się na tej wiedzy w swoim działaniu.

Prof. dr hab. inż. Jan SIUTA, pracownik Zakładu Ochrony Ziemi w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym. Wieloletni przewodniczący Komitetu Kształtowania i Ochrony Środowiska NOT.


Secesja wciąż atrakcyjna

Secesja to styl w europejskim budownictwie i ornamentyce z przełomu XIX i XX w. Nazwę „Secessio” przyjął Związek Młodych Artystów Wiedeńskich, szukający nowych rozwiązań architektonicznych i artystycznych nie tylko w budownictwie.

Zofia Lech


Promotorzy Ery Wodnika

Wyrafinowane sporty wodne od żeglarstwa do nurkowania zawsze miały charakter ekskluzywny. Ale w XXI w.  – wieku Wodnika – coś się zmieniło. Na podbój wodnego żywiołu ruszyli zwykli ludzie, zachęceni możliwością częstszego wypoczynku nad ciepłymi morzami i jeziorami. By jednak zająć się sportem wodnym na serio, tzn. często bez względu na pogodę i temperaturę, potrzebne są przede wszystkim udogodnienia osobiste, odpowiedni strój i wyposażenie.

Zygmunt Jazukiewicz


Willa Decjusza

Nieopodal Kopca Niepodległości  im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie i rezerwatu Przyrody Panieńskie Skały, na zachód od Wawelu, leży Wola Justowska. Ongiś miejscowość  podkrakowska, dziś już w granicach miasta. Nazwę wzięła od właściciela, Justusa Decjusza.

Anna i Marek Bielscy


Normalizacja w sieci

Trudno dzisiaj sobie wyobrazić funkcjonowanie bez internetu. Przez internet możemy porozumieć się ze znajomymi, opłacić rachunki, zrobić zakupy, przeczytać gazetę czy posłuchać radia. Również firmy i instytucje wykorzystują internet jako środek ułatwiający dialog z odbiorcą. Polski Komitet Normalizacyjny także korzysta z tego narzędzia. Na stronie www.pkn.pl można znaleźć informacje związane z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi normalizacji.

Teresa Sosnowska, dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN i członek Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji


Nowa chemia na raka

Katarzyna Malarz, doktorantka w  Zakładzie Chemii  Organicznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i  Chemii Uniwersytetu Śląskiego.


O dużych pożytkach z małych dziur w złocie

Dr Bożena Łosiewicz, starszy wykładowca w  Instytucie  Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski.


Pani od renu

Dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda adiunkt, kierownik Zakładu Hydrometalurgii w  Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.


Regeneracja ciała i ducha

Salony odnowy biologicznej, czyli „gabinety Spa”, rosną w ostatnich latach jak przysłowiowe grzyby po deszczu. To efekt nie tylko ogólnego bogacenia się społeczeństwa, ale głównie potrzeba odnowy ciała i ducha, chęć spędzenia miłych chwil, które dadzą efekt w postaci poprawy samopoczucia i zdrowia. Salony odnowy biologicznej, to nie zwykłe gabinety masażu, w których sprawny manualnie absolwent lub absolwentka akademii wychowania fizycznego wykona pracę fizyczną na schorowanym lub nawet uszkodzonym ciele w celu przywrócenia jego sprawności.

Henryk Piekut


Kurier wagi ciężkiej

Zaczęło się – a jakże – w Holandii. Tam właśnie w 2015 r. opracowano specjalne konstrukcje rowerów przeznaczonych do przewozu poczty i przesyłek kurierskich. Wiosną tego roku na leżącym w centrum Berlina moście Friedrichs Brücke, w pobliżu znanego Muzeum Pergamon, światowy gigant logistyczny DHL zaprezentował efekty programu pilotażowego, polegającego na wdrożeniu rowerów „towarowych”  do służby kurierskiej.

Erwin Halentz


Przegrany rowerzysta?

Trasy rowerowe stanowią w Polsce zaledwie ok. 3% łącznej długości sieci dróg publicznych. Nie trzeba większej wyobraźni, aby przewidzieć jakie  – w wyniku takiego stanu rzeczy  – są konsekwencje poruszania się  po drogach rowerem.

Marek Bielski


Grillowanie zdrowia

Być może deszczowy początek lipca, tak niemiły dla urlopowiczów, uratował komuś zdrowie. A w każdym razie wielu z nas zniechęcił do przyrządzania potraw z grilla. I bardzo dobrze!

Irena Fober


Ćwiczenia w solniczce

„Sól silnym nas czyni, to balsam wszystkich rzeczy. Wszelkie szkody  od ludzi solny balsam oddala”  – tak o znaczeniu wielickich salin  dla zdrowia pisał w czasach renesansu Adam Schroeter, autor filozoficzno-przyrodniczego poematu na temat pochodzenia soli i jej właściwości „Salinarum Vielicensium descriptio”. Chociaż od wydania opisu kopalń wielickich minęło już niemal pięć wieków, dokładny mechanizm działania subterraneoterapii pozostaje zagadką, z której – z pożytkiem dla zdrowia – skorzystało wielu pacjentów. if


Szczyńść Boże, czyli jak wejść na poziom 355 i cało wrócić do domu

Widok z tarasu na 30. piętrze PKiN nie dostarcza emocji? A gdyby tak odwrócić kierunki i zamiast do góry, zjechać pod ziemię? Tylko trzy razy głębiej. Co można przeżyć, zobaczyć i zrobić w mrocznych wyrobiskach węglowych ponad 350 m pod powierzchnią ziemi?

Irena Fober


Nasz rodak w Kanadzie

Kanada obchodziła w tym roku 150-lecie utworzenia Konfederacji. 1 lipca 1867 r. proklamowano powstanie kanadyjskiego państwa. Jak niemal wszędzie w Ameryce Północnej i Południowej, również w Kanadzie w budowę struktur nowego państwa włączali się przybysze z Polski. A w zasadzie z ziem polskich, gdyż Polska jako państwo nie istniała w tamtych czasach. Jednym z nich, i to takim, który odegrał ważną rolę w tworzeniu kanadyjskiej państwowości, był inżynier Aleksander Edward Kierzkowski – i tu dla środowiska technicznego ważna informacja i ciekawostka – prawdopodobnie członek Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Przypomnijmy, że powstałe w 1835 r. w Paryżu Towarzystwo było protoplastą ruchu stowarzyszeniowego, którego tradycje kontynuuje dziś Naczelna Organizacja Techniczna.


Eldorado na zmywaku

Kraj nad Wisłą w dawnych wiekach nie był krainą mlekiem i miodem płynącą, pomimo że przez dziesięciolecia synonimem odźwiernego był u nas Szwajcar. O tym, że bieda wyganiała z kraju najbiedniejszych, wciąż przypomina nam kanon szkolnych lektur: nowela Henryka Sienkiewicza „Za chlebem” czy epicki poemat Marii Konopnickiej „Pan Balcer w Brazylii”. Wymuszona trudnymi warunkami ekonomicznymi emigracja zarobkowa do Nowego Świata okupiona była dużym bagażem ludzkich dramatów.

Marek Bielski