W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Innowacyjność – globalnie

Tegoroczny, 8. Kongres Innowacyjnej Gospodarki miał przebieg zaskakujący, mimo że prezes Andrzej Arendarski już wcześniej zapowiadał: „Teraz chcemy iść jeszcze dalej i spojrzeć na naszą innowacyjność z szerszej perspektywy. Musimy wziąć pod uwagę globalne trendy". Ta perspektywa okazała się wyjątkowo szeroka, skoro ramy dyskusji zarysowali na początku tak różni ludzie, jak prof. Jeremy Rifkin, założyciel i prezes Fundacji Trendów Ekonomicznych, autor słynnej publikacji „Koniec pracy", czy prof. Jan Zielonka, wykładowca polityki europejskiej w Oxfordzie.

Wątpię więc jestem. Prawda ekranu

Jesień w naturalny sposób zbliża człowieka do telewizora. W tym roku może nawet szczególnie przez to, że tyle odeszło wielkich telewizyjnych osobowości, dzięki którym i ludziom było łatwiej w trudnych latach realnego socjalizmu, i Polska mogła się wybić na zaszczytne miano najweselszego baraku w naszym obozie. Swoją drogą jest paradoksem, że reżimowa telewizja skrępowana więzami cenzury pozwoliła się wybić aż tylu talentom.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Roman Aftowicz. Elżbieta Gruszka

Roman Aftowicz Inżynier budownictwa z Kutna, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, wcześniej został technikiem elektronikiem. Systematycznie awansuje w międzynarodowym koncernie o duńskim kapitale Kongskilde. Obecnie pełni funkcję menedżera sprzedaży oraz prokurenta Zarządu Kongskilde Polska Sp. z o. o., której siedziba znajduje się w kutnowskim oddziale Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.


Parlament 500 milionów. Dobrze nam w unii. Nowe narkotyki

Dobrze nam w unii Mimo różnych poglądów w różnych krajach członkowskich, zdecydowana większość Europejczyków jest przekonana, że Unia Europejska dobrze chroni nas przed terroryzmem, bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem. Poparcie dla Unii znowu wzrasta. Ponad połowa Europejczyków (57%), którzy odpowiadali na pytania w najnowszym sondażu Parlemeter (Eurobarometr realizowany na zamówienie Parlamentu Europejskiego), uważa członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej za dobrą rzecz.


Wino dla inżyniera (192). Czerwone wina z Bierzo

Nazwisko Palacios znaczy w winiarstwie hiszpańskim wiele. Wybrałem się kiedyś do Domu Wina, żeby kupić tam butelkę słynnego Les Terrasses z Prioratu od Alvaro Palaciosa, a sprzedawca powiedział mi: „wie Pan, mam jeszcze coś innego, równie ciekawego od rodziny Palaciosów" i podał mi butelkę wina Petalos del Bierzo. Wino, pite kilka miesięcy później, okazało się znakomite – i to było moje pierwsze spotkanie z apelacją Bierzo.


Giełda wynalazków i projektów. Radiacyjni oczyszczacze z Laurem

Jeden z „Laurów Innowacyjności 2017" przyznano Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej za wdrożenie kogeneracyjnej biogazowni. Instytut jest też świeżym laureatem warszawskiej wystawy IWIS 2017, na której zdobył aż 6 złotych medali. Jest to liczba imponująca tym bardziej, że ICHTJ tryumfował również na ubiegłorocznej wystawie IWIS, a nagrodzono wówczas zupełnie inne wynalazki.


Filozofia pojęć technicznych (113). Zegar

Szczęśliwi czasu nie liczą. To powiedzenie znaczyłoby, że człowiek nigdy nie był szczęśliwy. Wraz ze świadomością musiało się zrodzić pojęcie czasu – jeden z pierwszych abstraktów. Człowiek obserwował rytm zdarzeń kosmicznych i rytmy biologiczne. Jako zbieracz i myśliwy musiał się liczyć z tym, że zbyt długie i niewydajne łowy grożą głodem całej rodzinie, a przewagę zdobywał najsprawniejszy, który najszybciej potrafił zdobyć niezbędną sumę dóbr.


Felieton. 3 plus dla rządu

W listopadzie mijają dwa lata od powstania rządu Beaty Szydło. Jak zwykle przy takiej okazji, przedstawiciele rządu prześcigają się w wyliczaniu swoich zasług, a krytycy w wykazywaniu potknięć. W tej atmosferze politycznego spektaklu warto chłodnym okiem spojrzeć na dokonania obecnej ekipy, szczególnie w obszarze gospodarki. Jaki jest bilans? Z oceną premiera jest jak z oceną drużyny kolarskiej: liczy się wynik osiągnięty przez wszystkich zawodników.


Wydarzenia

Melex z Nagrodą Prezydenta RP Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystej gali pierwszego dnia „Kongresu 590", który odbył się w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa (16-17.11.), wręczył Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Przyznawane są najlepszym polskim przedsiębiorstwom, które m.in. promują kraj na arenie międzynarodowej. Spośród nominowanych przez Kapitułę 18 firm nagrodzono sześć: 4 w kategoriach głównych i 2 w specjalnych.


Co pan na to, inżynierze? Honory dla inżynierów

15 listopada 2017 r. rozpoczęły się obchody Święta Politechniki Warszawskiej. Data jest nieprzypadkowa – 15 listopada 1915 r. okupujący wówczas Warszawę Niemcy wydali zgodę na prowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej (PW) wykładów w języku polskim. *** Tradycyjnie Święto Politechniki Warszawskiej rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu.


Początki piśmiennictwa technicznego (16)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „PT” z 1879 r. wybrane fragmenty charakteryzujące nowe pismo techniczne („Inżynierya i Budownictwo”), zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


Przyczynek do geodezji i kartografii Warszawy

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, iż współczesna geodezja narodziła się wraz z utworzeniem w 1747 r. w Paryżu, przez Daniel-Charlesa Trudaine’a École, des Ponts et Chaussées (Szkoła Dróg i Mostów), istniejącej do dziś jednej z najznakomitszych wyższych technicznych szkół świata.

Lech Królikowski


Choroba z kiepskim adresem

Kolejki do diagnostyki obrazowej maleją, ale kod pocztowy wciąż segreguje chorych – czytamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez Fundację Alivia. if


Serce w noblowskiej naprawie

W sierpniu 2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (USD) w Krakowie po raz pierwszy na świecie wszczepiono polimerową, biodegradowalną zastawkę serca. Firma Xeltis z Zurychu, która stworzyła zastawkę, mimo iż współpracuje z ośrodkami na całym świecie, zaufała właśnie polskim lekarzom. Zapoczątkowany w Krakowie projekt może zrewolucjonizować kardiochirurgię wad wrodzonych serca.

Irena Fober


Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz. I)

Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świecie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej, jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, mają obecnie bardzo rozbudowane systemy, składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane.

Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej (EJ), autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek, a także przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W latach 2006-2010 członek Rady Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.


Rewolucja przemysłowa 4.0 a ekologia i meteorologia – inspiracje i perspektywy

Wraz z pierwszą rewolucją przemysłową rozpoczął się w atmosferze wzrost zawartości gazów szklarniowych, będący główną przyczyną globalnego ocieplenia. Proces ten wzmagał się w okresie drugiej rewolucji przemysłowej – wieku elektryczności i silnika spalinowego. Trzecia rewolucja – epoka komputerów – od lat 70. XX w. zbiegła się z początkiem zorganizowanej międzynarodowej troski o klimat i całe środowisko przyrodnicze, zapoczątkowując ideę zrównoważonego rozwoju. W epoce czwartej rewolucji przemysłowej warto zauważyć udane próby zastosowań „Internetu Rzeczy” w obszarach zainteresowań ekologii i meteorologii stosowanej, takich jak: inteligentne środowisko, inteligentna gospodarka wodna, inteligentna energia odnawialna, inteligentne miasto, inteligentny budynek i mieszkanie, inteligentne życie i zdrowie.

dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.


Groźne słowo „kataster"

Niebawem minie 100 lat od momentu, kiedy geodeci i prawnicy polscy podjęli trud scalenia systemów katastralnych i pomiarowych różnych w każdym z zaborów. Kataster jako spis gruntów i budynków został wprowadzony dekretem Prezydenta RP z 1936 r. w celu obliczania podatku od nieruchomości. Pozostał jednak praktycznie na papierze.

Zygmunt Jazukiewicz


Świet(l)ne wynalazki

dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. PG, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska


Energia w superbanku

prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk


Lata badań nad korolami

Wypowiedż prof. Daniela Gryko


Doskonałość nagrodzona

Laureaci Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej