W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

O ekologię ponad podziałami

Niedawna awaria rurociągu przesyłającego warszawskie ścieki do oczyszczalni uświadomiła nam jak „gówno” może być polityczne. Jeden z ważnych polityków partii rządzącej oznajmił w mediach, że tę awarię można porównać do katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Mogę domniemywać, że ów polityk, słynący z różnych dziwnych wypowiedzi i być może tym zawdzięczający swoje awanse, chciał tymi słowami uderzyć w prezydenta Warszawy, który jest mocnym filarem opozycji. Nie bierze on jednak udziału w najbliższych wyborach i nie on zawinił, że „rura” pękła, tylko jakiś czynnik – na razie trudny do określenia – techniczny lub przyrodniczy.


Efekty-defekty

walczące z banerami aglomeracje stoją wobec groźby wypłacania firmom reklamowym milionowych odszkodowań za to, że na podstawie ustaw krajobrazowych nakazały usunięcie legalnych nośników reklam. Rzeczpospolita informuje, że właśnie wpłynęło pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego, który zdecyduje, czy przepisy, dzięki którym miasta mogą żądać rozebrania rozrastających się jak chwasty billboardów, będą nadal obowiązywać.


Wątpię więc jestem. Gry marchewkowe

Wyjątkowo aktualnie brzmią tej jesieni stare szlagiery: a mnie jest szkoda lata... czy adijo pomidory..., choć pomidory traktować należy raczej symbolicznie, w istocie bowiem bardziej chodzi o marchewkę. Marchewkę, którą tego wyborczego lata obficie zarzucali nas i rządzący, i opozycja o rządy dopiero zabiegająca. Przyjemnie było słuchać tego koncertu dobroci, licytacji obietnic: a my wam 500 plus; a my damy sześćset.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Anna Koziorowska, Ewa Łada-Tondyra

Anna Koziorowska Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1995). W latach 1995-2006 pracowała w Katedrze Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych PRz. W 2006 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie obroniła pracę doktorską „Układy napędowe pomp wodociągowych z regulowaną prędkością obrotową", uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.


Parlament 500 milionów. Bogatszy horyzont. Komisyjne przymiarki. Przeszłość dla przyszłości

Bogatszy horyzont Podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu posłowie zwiększyli wsparcie dla unijnych programów badawczych oraz programu Erasmus. Posłowie uznali, że priorytetem PE są badania naukowe oraz młodzież, w związku z czym zatwierdzili dodatkowe 100 mln euro na programy badawcze UE: 80 mln euro na program Horyzont 2020 i 20 mln euro na mobilność młodzieży w programie Erasmus+.


Wino dla inżyniera (226): Jeśli Sauvignon Blanc – to skąd?

Wybór tematu jest zawsze dla felietonisty sprawą najwyższej wagi. Ja i tak mam łatwiej, bo piszę tylko o winie – ale przecież win są setki tysięcy i jedno drugiemu nierówne. Kiedy ten felieton dotrze do czytelników, będzie już zapewne jesień, ale pisałem go w końcówce sierpnia, gdy temperatury przekraczały jeszcze nawet 30oC. Myśląc o czytelniku, powinno się napisać już coś o ciężkim, solidnym winie czerwonym, skłonnym przytłumić jesienną chandrę, ale pogoda za oknem zmusiła mnie do pisania o orzeźwiających winach białych.


Giełda wynalazków i projektów. Inne suszenie, radykalne mielenie

Trudno nie zwrócić uwagi na Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP), gdyż każdy z jego wydziałów ma do zaoferowania interesujące patenty tym znamienne, że nastawione na potrzeby regionu i jego możliwości produkcyjne. UTP od lat zdobywa laury na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach innowacji. Na uczelni wdrożono projekt Inkubator Innowacyjności Plus, realizowany przez dwie bydgoskie uczelnie: UTP (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.


Filozofia pojęć technicznych (146): Kombajn

Zdaniem ewolucjonistów życie rozwija się od form niższych, prostych, do bardziej złożonych. Filozof Karl Popper metaforycznie ujął doniosłość tego cyklu zwrotem „od ameby do Einsteina". Nie inaczej jest z ewolucją techniki. Można ją streścić: od sierpa do kombajnu. Na ogół kombajnem zwie się maszynę samojezdną, wieloczynnościową. Nie trzeba przenosić materiału obrabianego w inne miejsce, gdzie zajmie się nim inna maszyna.


Felieton: Rozmowy o węglu

Ochrona środowiska i walka ze skutkami zmian klimatycznych są jednymi z najważniejszych wyzwań. Rosnąca świadomość problemu powoduje, że głos zabierają nie tylko organizacje ekologiczne, instytucje międzynarodowe czy eksperci. Na środowisku i sposobach jego ochrony znają się już wszyscy – od czołowych polityków po przeciętnego Kowalskiego. Ma to swoje pozytywne strony, ponieważ podnosi świadomość społeczeństwa i uwrażliwia je na problemy klimatyczne.


Co pan na to, inżynierze? Serce Niepodległej

14 września w Hotelu Europejskim odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Przywracamy serce Niepodległej", poświęconej historii budowli znajdujących się na placu Saskim. Jego zachodnią pierzeję w okresie międzywojennym tworzyły Pałac Saski i Pałac Brühla, będące siedzibami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wykład na temat funkcji placu i starań o odbudowę Pałacu Saskiego wygłosił prof.


Wydarzenia

Polsko-norweskie projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszono nabory do konkurów POLNOR i POLNOR CCS. Na innowacyjne projekty przeznaczono ponad 73 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto 5 mln euro trafi na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców prowadzących badania w stosowanych naukach technicznych.


Wielkie inwestycje II RP (14): Nowe dworce Dyrekcji Kolejowej Warszawskiej

W poprzednich odcinkach przypomnieliśmy informacje dotyczące różnych obiektów towarzyszących przebudowie węzła kolejowego warszawskiego (PT 42/1921). Oprócz specjalnej Komisji do spraw przebudowy węzła kolejowego warszawskiego, w planowaniu wielkiej inwestycji wiele zadań przejęła do realizacji Warszawska Dyrekcja Kolejowa – były to zwłaszcza przedsięwzięcia związane z odbudową dworców osobowych. Poniżej przytaczamy więcej szczegółów dotyczących tych obiektów, z zachowaniem oryginalnej pisowni (PT 50/1921).

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


Sprawdzian wiedy o nukleonice cz. II

Dokończenie z poprzedniego numeru

dr inz. Wojciech Jerzy Głuszewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej


Lasy państwowe w roli pochłaniacza CO2

Wiemy z biologii, że rośliny w procesie fotosyntezy wiążą dwutlenek węgiela. Leśnicy postanowili przypomnieć międzynarodowym ekologom, zwłaszcza tym dążącym do ograniczenia emisji CO2, że równie ważne, jak ograniczanie wytwarzania, jest dla naszego klimatu pochłanianie obecnego w atmosferze dwutlenku węgla przez przyrodę, a największym pochłaniaczem tego związku węgla i tlenu nie tylko w polskich warunkach są lasy. Zdaniem leśników, należy polskie lasy włączyć do liczenia bilansu dwutlenku węgla. Dzięki temu Polska ograniczy zakupy praw do emisji CO2, a dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe to ważny czynnik wizerunkowy.

hp


Introduction to the technical and legal problems for the use of construction object for defense and security of the state

The article is the first part of the intended series of articles on the technical and legal problems of the operation of construction works. It presents basic information on the issue of operation of construction works, including the explanation of the operational concept of the construction process, its structure and the stages of this process.

Doctor of Engineering, Architect Adam Baryłka, Center for Construction Surveying, Warsaw


Dalej od komórki

Czy istnieje związek między rakiem tarczycy a korzystaniem z telefonu komórkowego? Po ośmiu (!) latach od zakończenia wreszcie opublikowano wyniki badania, w którym przeanalizowano 462 przypadki
histologicznie potwierdzonego raka tarczycy u osób dorosłych.

oprac. if


Glon na ranę

Polscy naukowcy, wspierani grantem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (21 mln zł w programie TEAM-NET), uważnie przyglądają się okrzemkom. Te mikroskopijne glony potrafią syntetyzować trójwymiarową krzemionkę, z której budują pancerzyki o niezwykle złożonej, porowatej nanostrukturze.


Doktor z aplikacji

Źle się czujesz? Nie wiesz, czy wzywać karetkę, pędzić na SOR czy spokojnie czekać w  kolejce do specjalisty? A może na razie wystarczy wziąć głęboki oddech i obserwować swój organizm?

oprac. if


To tylko „mikrodrobina”?

Są tylko drobinami, na dodatek mikro, lecz od dwóch lat zajmują się nimi nie tylko naukowcy, ale też różne międzynarodowe agencje i rządy niektórych krajów. Unia Europejska podejmuje dyskusję na ich temat, a ekolodzy biją na alarm. Chodzi o mikrodrobiny tworzyw sztucznych, powszechnie nazywanych plastikiem.

hp


Czystsza Produkcja ma 30 lat

Z Michałem Cichym, prezesem zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


ZUT w Szczecinie 4.0 – kierunek: przyszłość

Czy czwarta rewolucja przemysłowa, wokół której obecnie są budowane strategie marketingowe przedsiębiorstw, i którą niesłusznie straszy się, wróżąc masowe zwolnienia związane z automatyzacją procesów, to coś, z czym możemy się zmierzyć w gronie średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw?

Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego


Artykuł dyskusyjny: Kodeks etyczny inżynierów?

W niektórych zawodach kodeks etyczny jest niezbędny. Na przykład w zawodzie lekarza. Przysięga Hipokratesa nie jest tylko dekoracyjnym ozdobnikiem, ale zobowiązaniem, którego złamanie grozi poważnymi konsekwencjami. Względami etycznymi powinni się też kierować prawnicy, nauczyciele, dziennikarze, artyści. Ale czy potrzebny jest kodeks etyczny związany z wykonywaniem zawodu inżyniera? Jest potrzebny!

Ryszard Tadeusiewicz