W najnowszym numerze Przeglądu Technicznego

Tak dobrze aż strach

W najbliższych tygodniach GUS będzie nas zarzucał nowymi wskaźnikami dotyczącymi gospodarki w 2017 r., ale biorąc pod uwagę wyniki poprzedniego kwartału eksperci wszystko już praktycznie oszacowali. Zdecydowana większość wskaźników będzie mieć pozytywny wydźwięk. Gospodarka wzrosła, bezrobocie zmalało, a statystycznemu Polakowi żyje się coraz lepiej. Wskaźnik wzrostu PKB wyniesie prawdopodobnie 4,2%, co będzie lepszym wynikiem od planowanego. Bezrobocie obniżyło się do ok. 6,5% (rok ubiegły 8,2%) i jest najniższe od 1989 r. Tak niskie, że ekonomiści głowią się, skąd brać ludzi do pracy.

Recenzja PT. Atuty doskonalenia

Książki dzielą się na takie, które niekoniecznie warto przeczytać oraz te których lektura jest nieodzowna. Ta Monografia należy do tej drugiej kategorii i nosi tytuł „Doskonalenie przedsiębiorstw. Kryzys drogą do sukcesu”. Oba zagadnienia - ważne, acz każde z nich dotyczy innego aspektu działalności biznesowej. Sam autor pisze, że proaktywny program wykorzystywania doświadczeń operacyjnych do stopniowego poprawiania procesu biznesowego nie jest koncepcją nową, ale jego praktyczna realizacja wciąż jeszcze napotyka liczne trudności.


Efekty-defekty

TRUDNO na obecnym etapie rozwoju cywilizacji trudno wymyślić coś oryginalnego wszystko już bowiem - jeśli poszperać w literaturze -  ktoś wymyślił, ktoś napisał , albo przynajmniej powiedział. W Polsce wraz z przyjściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości otwarła się nowa epoka- tak to przynajmniej naświetla publiczna telewizja- i czymże ona charakterystyczna prócz władzy przywróconej ludowi ?- Jak donosi prasa: - „unikalną w skali Polski i świata inwestycje zaprojektowała firma Polski Solar.


Wątpię więc jestem. Niezgoda uskrzydla

Bilans ubiegłego roku jest, ogólnie rzecz biorąc, pozytywny. Rosło to, co powinno, spadało tam, gdzie oczekiwano. Jedynie w zakresie zgody narodowej nie odnotowano postępu, a wręcz można mówić o regresie. Dlatego ostudzenie nastrojów staje się w tym roku nie mniej ważnym zadaniem, niż w minionym był program 500 +. W kręgach politycznych jest tego pełna świadomość i sądząc po budujących deklaracjach podających ze wszystkich stron nie tylko przy łamaniu się opłatkiem - również wola, a nawet determinacja.


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Zbigniew Nowiński, Krzysztof Różewicz

Zbigniew Nowiński Przedsiębiorczy inżynier mechanik z Brodnicy po Politechnice Warszawskiej, który na grudniowej gali otrzymał od czytelników miesięcznika AGRO tytuł Agroprzedsiębiorcy 2017 roku. Na tej gali wystąpił w mundurze górnika, który otrzymał za 25 lat współpracy z kopalniami węgla kamiennego wraz z tytułem górnika honorowego. Mógłby prawdopodobnie wystąpić w kolorowej czapce zawiadowcy stacji, bo przez wiele lat był zastępcą naczelnika stacji PKP w Brodnicy na Kujawach, a obecnie jego firma współpracuje z PKP przy rozładunku i załadunku wagonów.


Parlament 500 milionów. Sprawiedliwie od pola do sklepu. Rada na panamęCo nowego w parlamencie?

Sprawiedliwie od pola do sklepu W tym roku Unia Europejska reformuje Wspólną Politykę Rolną. Jej zasady są prostsze i bardziej sprawiedliwe. Zachęca młodych rolników do pozostania na wsi, a siła przetargowa producentów rolnych wobec supermarketów zostaje wzmocniona. Nowe przepisy (przyjęte 503 głosami, przy 87 przeciw i 13 wstrzymujących się) mają umocnić miejsce rolników w sprawiedliwszym łańcuchu dostaw żywności.


Wino dla inżyniera (195). FAQ

Ktoś, kto po raz pierwszy próbuje zorientować się, jak działa jakiś internetowy system bankowy, sklep czy serwis, trafia prędzej czy później na zakładkę w menu, oznaczoną tajemniczo brzmiącymi literami FAQ. Niezależnie od tego, z czym się wymowa owego "słowa" kojarzy (a może kojarzyć się brzydko), skrót ten pochodzi od angielskiego terminu "Frequent Asked Questions" i oznacza "Często zadawane pytania".


Giełda wynalazków i projektów. By wrócił Zielony Śląsk

Mało kto dziś pamięta podział tej części Śląska, która przez wojną weszła w skład Rzeczypospolitej, wymyślony przez pisarza Gustawa Morcinka, który wyróżnił Śląsk Biały, Czarny i Zielony. Śląsk Zielony obejmował tereny południowe z Pszczyną, Bielsko- Białą i Cieszynem. Barwa ma związek ze środowiskiem przyrodniczym tych ziem, choć kolor zielony obok czarnego jest, zdaniem badaczy, tradycyjny w heraldyce górniczej.


Filozofia pojęć technicznych (116). Drewno

Telewizja przypomniała postać Kazimierza Wielkiego, który rzekomo "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Niestety to tylko legenda; np. Władysław Łoziński w znanej pracy "Życie polskie w dawnych wiekach" udowadnia, że Kazimierz obwarował tylko kilkadziesiąt grodów i zamków. Chłopi, szlachta, a nawet magnaci wcześniej i dużo później budowali głównie z drewna.


Felieton. Rekonstrukcja okiem przedsiębiorców

Od rekonstrukcji rządu upłynęło już trochę czasu, ale dopiero teraz polityczny zgiełk towarzyszący temu wydarzeniu ulega stopniowemu wyciszeniu. To odpowiedni moment żeby zadać pytanie, co rekonstrukcja oznacza dla przedsiębiorców. Zmiany dotknęły kluczowych dla przedsiębiorczości sektorów i na pierwszy rzut oka wydają się pozytywne. Za takie można uznać m.in. powstanie nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


Co pan na to, inżynierze? ZŁOTY KŁOS 2017

16 stycznia br. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa  uroczyście podsumowało w Warszawskim Domu Technika NOT coroczny konkurs „Złoty Kłos 2017”, nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przybyłych na uroczystość powitał Prezes SITR Tadeusz Płoszaj. List z gratulacjami dla laureatów i organizatorów konkursu od Ministra Krzysztofa Jurgiela przekazała Dyrektor Generalna Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.


Wydarzenia

Rekordowy kontrakt Koleje Mazowieckie podpisały ze Stadler Polska Sp. z o.o. umowę na zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych (obecnie KM eksploatują 317). Jednoprzestrzenne, klimatyzowane pojazdy, osiągające nie mniej niż 160 km/h, zostaną wyprodukowane w Siedlcach. Nowe Flirty będą wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej, bezprzewodowy dostęp do internetu, wewnętrzny i zewnętrzy monitoring, platformę dla osób niepełnosprawnych, mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, defibrylatory AED, toalety z obiegiem zamkniętym, interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą i urządzenia ETCS (europejski system sterowania).


Elektromobilność: szanse i zagrożenia

Elektromobilność rozumiana jako powszechne użycie pojazdów o napędzie elektrycznym stanowi niezwykłą szanse na przyspieszenie rozwoju głównych gałęzi polskiej gospodarki oraz infrastruktury w szczególności sieci energetycznych, stacji ładowania oraz serwisowania i kontroli pojazdów elektrycznych.

 Tomasz Meinicke


INTROL gotowy na wyzwania

Z mgr. inż. Stanisławem Jurczyńskim, prezesem Zarządu, dyrektorem technicznym INTROL Energomontaż SA w Zabrzu, rozmawia Henryk Piekut.


Las energii

Lasy Państwowe uruchomiły 14 projektów rozwojowych. Pięć z nich jest bezpośrednio związanych z zagadnieniami energetycznymi:

  • Leśne Gospodarstwa Węglowe LGW,
  • termomodernizacja budynków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • Polskie Domy Drewniane – Mieszkaj w zgodzie z Naturą,
  • drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa państwa,
  • odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Las energii.

Henryk Piekut

 


Smog nas dusi

W styczniu 2017 r. umarły 44 tys. Polaków. O 10,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Przedstawione przez GUS dane pokazują, że było to wiele więcej, niż można było oczekiwać na podstawie dotychczasowego trendu zmian w miesięcznych poziomach umieralności. Czy zabijał nas smog?

Irena Fober


Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz.III). Czułość sieci monitoringu

Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świcie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, madają obecnie bardzo rozbudowane systemy składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W l. 2006-2010 członek Rady Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki


Fakty i mity radiologicznej ochrony

Z dr. Pawłem Krajewskim, dyrektorem Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, rozmawia Marek Bielski


Techniczna elita w powiecie

Terenowe jednostki organizacyjne FSNT NOT mają zazwyczaj swoje siedziby w stolicach województw lub w miastach powiatowych, które utraciły status wojewódzkich w wyniku samorządowej reorganizacji przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka. Siedziby w miastach, które nie są lub nigdy nie były wojewódzkimi mają cztery terenowe jednostki. Są to: Gliwice, Grudziądz, Inowrocław i Świdnica.

Henryk Piekut


Pamięć o dawnej BEFAMIE

Polski przemysł maszynowy, który w bardzo ciężkich warunkach startował po wojnie a później systematycznie był rozwijany, dzisiaj nie zawsze jest pozytywnie oceniany. Trzeba jednak stwierdzić, że był to okres wytężonej pacy twórczej stanowiącej piękne karty historii polskiej techniki. W związku z tym na żyjących jeszcze członkach Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, którzy po wojnie pracowali w tym przemyśle, spoczywa moralny obowiązek ocalenia  od zapomnienia ważnych  dla Kraju dokonań.


Stal pod znakiem innowacji

W minionym roku zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP było stosunkowo dużo. Przejście od poziomu gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej następuje przy mniej lub bardziej czynnym udziale instytutów naukowo-badawczych, uczelni technicznych i firm. Czy to podniesie nasz poziom konkurencyjności?

Marek Bielski


Nowa potencja 90-latki

Stara, dobra kolejka rośnie. Budowa drugiego toru na całej długości szlaku pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim o długości  ok. 7 km jest najbardziej ambitnym zadaniem, jakie spółka WKD chciałaby zrealizować w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jerzy Bojanowicz


Wzmacniamy pozycję rolnika

O minionym roku na wsi i perspektywach dla polskiego  rolnictwa w 2018 r., z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, rozmawia Henryk Piekut.


Rzeczpospolita Inżynierska w pierwszych latach Niepodległości( 1918-1922) cz. II

Moim zdaniem spośród polskich inżynierów II Rzeczypospolitej do najwybitniejszych postaci szczebla państwowego należy Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974). Inspirowany przez inż. Wendego  inżynier chemik- minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930, w 1930 r. w studium „Powrót Polski nad Bałtyk”  nakreślił program rozbudowy portu i miasta Gdyni.  


Początki informatyki w Polsce

Informatyka w Polsce ma bogatą tradycję i na początku dystans dzielący ją od świata nie był wcale duży. W tym roku będziemy obchodzić jej 70-lecie, bo za dzień narodzin nie przyjmuje się bynajmniej momentu wejścia do naszego kraju Facebooka, ale 23 grudnia 1948 r.

Marek Hołyński