Usługi

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne (SNT) sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej i jej Terenowych Jednostkach Organizacyjnych (TJO), zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami zawodowymi, świadczą usługi rzeczoznawcze oraz szkoleniowe.

Zapraszamy do korzystania z usług naszych fachowców !