V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich

Data publikacji: 2022-04-26 11:19:00

W dniach 23 – 25 czerwca 2022 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod hasłem "Inżynierowie dla zdrowej planety" odbędzie się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongres Techników Polskich.

Temat przewodni Zjazdu - „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne.

Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się. 

Więcej informacji na stronie www.szip.org.pl 

Bądź uczestnikiem tego wydarzenia - zapraszamy do rejestracji 

https://rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2022/index