Członkom Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,

zrzeszonych w Federacji 

Naczelnej Organizacji Technicznej,

a także Sympatykom, Klientom oraz Kontrahentom,

składamy najlepsze życzenia

z okazji Świąt Bożego Narodzenia:

rodzinnego świętowania przy wigilijnym stole

 i wielu wzruszeń.

Nowy Rok niech okaże się bogaty w nowe,

pozytywne doświadczenia, zaowocuje ciekawymi

projektami i doniosłymi  osiągnięciami.Zarząd i pracownicy Pomorskiej Rady FSNT

NOT w Gdańsku