XIV FORUM INŻYNIERSKIE

dodano: Wtorek, 16/05/2017 10:13


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna od 2003 roku organizuje corocznie, w ramach Targów Innowacje–Technologie–Maszyny, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Forum Inżynierskie.

Tegoroczne
XIV FORUM INŻYNIERSKIE
odbędzie się pod hasłem: 
„Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców”
dnia 6 czerwca 2017 r.
 na terenie MTP w Poznaniu, podczas pierwszego dnia Targów ITM Polska.


Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Krajowa Izba Gospodarcza oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Reindustrializacja uznana została w Unii Europejskiej za bardzo ważne zadanie dla wszystkich krajów członkowskich. Również Polska powinna wspierać rozwój wybranych gałęzi przemysłu oraz efektywnie wykorzystywać posiadany przez niego potencjał, tak jak to zakłada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Na program Forum  składają się cztery części. W pierwszej dowiemy się o reindustrializacji jako wiodącym zadaniu dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich a także o roli inżynierów w reindustrializacji Europy. Dowiemy się również jak dokonywać się będzie reindustrializacja w Polsce, w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, niedawno przyjętej przez Radę Ministrów.
W dwóch kolejnych panelach chcemy jak dokonuje się już proces reindustrializacji na przykładach dwóch branż: taboru kolejowego i chemii nieorganicznej. Wystąpią w nich reprezentanci firm produkcyjnych
i branżowych instytutów badawczych.
W czwartej sesji zaprezentowane zostaną źródła i formy wsparcia procesów reindustrializacji w Polsce.


WEŹ UDZIAŁ W XIV FORUM INŻYNIERSKIM
Wypełnij Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa i prześlij na adres sebastian.lalka@not.org.pl
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 23 maja!!!Forum Inżynierskie, jak co roku, będzie wiodącym wydarzeniem odbywających się na terenie MTP Targów Innowacje-Technologie-Maszyny. Jednocześnie informujemy, że podczas Targów ITM będzie można zwizytować stoiska licznych firm polskich i zagranicznych różnych branż.

Udział w Forum jest bezpłatny. Na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia prześlemy imienne zaproszenie i bilet wstępu na MTP, umożliwiający zwiedzenie Targów Innowacje-Technologie-Maszyny.

dodano: Wtorek, 16/05/2017 10:13 przez: Anna Kowalska
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 18/05/2017 11:34


Galeria