ABSOLUTORIUM UDZIELONE

dodano: Czwartek, 29/06/2017 12:15


28 czerwca 2017 r. obradowała w Warszawskim Domu Technika NOT Rada Krajowa FSNT-NOT pod przewodnictwem Piotra Szymczaka (SEP) i towarzyszącego mu w prezydium Adama Błochowiaka (woj. wielkopolskie). Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności w 2016 r.

Wprawdzie już niemal na samym początku zmieniono jego wcześniej zaplanowany program, ale też i przyczyna była nie byle jaka – gościem specjalnym posiedzenia Rady Krajowej był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O jego wizycie i oświadczeniu dotyczącym dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT piszemy osobno.

Po wystąpieniu dobrze przyjętego przez delegatów Wicepremiera Piotra Glińskiego i kilku krótkich wypowiedziach dotyczących dalszych losów Muzeum Techniki, przystąpiono do części merytorycznej posiedzenia.
Sprawnie przeprowadzono sprawy proceduralne: wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej, przyjęcie protokołów nr 2/XXV i 3/XXV z poprzednich posiedzeń Rady oraz dokonano zmiany w składzie Rady Krajowej.

W sprawozdaniu merytorycznym, które przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, przypomniano główne wydarzenia 2016 roku. Natomiast Dyrektor Generalny Mariusz Płaczkiewicz omówił sprawozdanie finansowe za 2016 r. Biura Zarządu Głównego FSNT-NOT, Centrum Innowacji NOT oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie.

Po ich wysłuchaniu oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Jarosława Palenika, który w imieniu GKR rekomendował przyjęcie sprawozdań, Rada Krajowa udzieliła absolutorium Zarządowi Głównemu FSNT-NOT działającemu od 1 stycznia do 12 grudnia, a następnie, zgodnie z nowym Statutem w głosowaniu imiennym, członkom Zarządu pełniącym tę funkcję od 13 do 31 grudnia 2016 r.

Sympatycznym wydarzeniem posiedzenia było udekorowanie byłego przewodniczącego GKR Ryszarda Marcińczaka Diamentową Odznaką Honorową NOT. Dokonała tego prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, w towarzystwie wiceprezesa Stefana Góralczyka.

Następnie Rada rozpatrzyła i podjęła Uchwały w sprawach majątkowych oraz dotyczące kilku Terenowych Jednostek Organizacyjnych. Delegaci podjęli także decyzję o wykluczeniu z FSNT-NOT Stowarzyszenia Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań PROPAK.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za działalność w ruchu SNT i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku  na urlopach.

dodano: Czwartek, 29/06/2017 12:15 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 29/06/2017 12:28


Galeria