3. DZIEŃ INŻYNIERÓW EUROPEJSKICH

dodano: Wtorek, 10/10/2017 13:55


5 października 2017 r. obchodzony był III Dzień Europejskiego Inżyniera.

Z tej okazji Austriackie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów (OIAV), wspólnie z FEANI (Europejską Federacją Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) zorganizowało w Wiedniu konferencję, której głównym tematem było reagowanie na wyzwania związane ze zmianami społecznymi. Zależą one w dużym stopniu zależy od dostępności do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaawansowane wynalazki, technika użytkowa, prawie wszystko co nas otacza jest dziełem inżynierów. Twórcy zmieniają świat i społeczeństwa oraz sposób życia człowieka.

Europejskie federacje inżynierskie: FEANI, ECEC, ECCE i ENAEE od dawna zwracają uwagę jak ważne jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępności nowoczesnych rozwiązań. Równolegle rośnie świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej autorów tworzonych rozwiązań i urządzeń technicznych. Konieczne jest egzekwowanie praw autorskich.

Następnego dnia po obchodach, 6 października br. odbyło się w Wiedniu Zgromadzenie Ogólne FEANI.

W uroczystych obchodach III Dnia Inżynierów Europejskich oraz obradach Zgromadzenia FEANI uczestniczyli prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes prof. Józef Suchy, przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT ds. FEANI.

dodano: Wtorek, 10/10/2017 13:55 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 19/10/2017 15:19