MISTRZ TECHNIKI NOT 2016 / 2017

dodano: Poniedziałek, 29/01/2018 12:10


28 stycznia br. podczas Spotkania Noworocznego w Warszawskim Domu Technika NOT, podsumowano Ogólnopolski Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT

Konkurs ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Zgłaszane są do niego innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Komisja  Konkursu, działająca pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT prof. Stefana Góralczyka nadała tytuł MISTRZA TECHNIKI 2016/2017 zespołowi autorskiemu Firmy MINE MASTER Sp. z o.o. za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR.

Autorami zwycięskiego opracowania był zespół w składzie: mgr inż. Lesław Ostapów, mgr inż. Ryszard Makuchowski, mgr inż. Robert Rak, mgr inż. Mariusz Młyńczak, mgr inż. Adam Dumicz, mgr inż. Łukasz Pitera, inż. Zbigniew Charytoniuk, tech. Kamil Chrzanowski i tech. Michał Urbański.

Komisja Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT przyznała także 5 wyróżnień, które przyznano:

1.    Zespołowi autorskiemu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów

2.    Zespołowi autorskiemu za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. System monitoringu ładunku chlorków i siarczanów zawartych  w wodach kopalnianych, pochodzących z odwodnienia kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

3.    Zespołowi Firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Narzędzia ścierne na bazie kompozycji żywic syntetycznych

4.    zespołowi autorskiemu reprezentującemu Spółkę Balton, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Funkcjonalizowany stent wewnątrznaczyniowy do zastosowania w kardiologii interwencyjnej

5.    Zespołowi Politechniki Wrocławskiej oraz Spółki BIOAVLEE za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Innowacyjna metoda identyfikacji bakterii oparta na zjawisku dyfrakcji światła na koloniach bakteryjnych

Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczali wspólnie prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Przewodniczący Komisji Konkursu, wiceprezes FSNT-NOT prof. Stefan Góralczyk

Konkurs MISTRZ TECHNIKI jest dwuetapowy. Podczas uroczystości podziękowano kolegom z Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT za zgłoszenie kandydatów. Do tegorocznej edycji zgłoszono 21 projektów.         
Miłym akcentem uroczystości było także wyróżnienie kol. Włodzimierza Hausnera Diamentową Honorową Odznaką NOT.
Drugim sympatycznym akcentem wieczoru było wręczenie przez prezes Ewę Mankiewicz Cudny i prezesa Oddziału  SEP w Katowicach Jerzego Barglika Złotego Pióra Śląskiego, które otrzymał prof. dr hab. Inż. Mieczysław Hering emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej.

Uroczyste Spotkanie Noworoczne zakończył występ artystyczny pani Danuty Stankiewicz i tradycyjne koleżeńskie spotkanie.

dodano: Poniedziałek, 29/01/2018 12:10 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 31/01/2018 10:01


Galeria