EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE

dodano: Środa, 10/10/2018 12:10


To były dwa bardzo pracowite i ciekawe dni. Europejskie Forum Technologiczne, które odbyło się w dniach 26 – 27 września w Katowicach.O tym wydarzeniu mówił w wywiadzie dla "Przeglądu Technicznego" (PT 20/2018) „Spotkajmy się w Katowicach” główny organizator – prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Po otwarciu Forum i powitaniu, jako pierwszy zabrał głos wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Mówił o działaniach podjętych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnym mówcą był Carlos Moedas – Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji. Kolejnym prelegentem był prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego. Tytuł jego wystąpienia pn. „Horyzont Europa a inne programy europejskie - problemy synergii”. Następnie wystąpiła Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii i prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia.

Agenda Forum obejmowała kilkadziesiąt sesji i warsztatów, prezentacji, warsztatów oraz imprez towarzyszących, w tym organizowany od 15 lat, energetyczny Kongres Nowego Przemysłu, mającą kilkunastoletnią tradycję konferencję górniczą. Odbyły się sesje poświęcone zastosowaniom nowych cyfrowych technologii w tak różnych dziedzinach jak: transport i motoryzacja, hutnictwo i chemia, energetyka i przemysł wydobywczy, ale także medycyna, czy gospodarka odpadami. Szerszy kontekst dla Przemysłu 4.0 tworzyły debaty o rynku pracy specjalistów, edukacji inżynierskiej i ekspansji zagranicznej polskich firm. Przedstawiciele wiodących w kraju firm technologicznych wprowadziły uczestników w konkretne zagadnienia w formule praktycznych warsztatów łączących doświadczenie, prezentację i poradę, pokazując m.in. z jakich narzędzi informatycznych korzystają poszczególne branże? Jak efektywnie zarządzać  mediami w zakładzie przemysłowym? Jak korzystać z technologii 3D? Wynajem robotów czyli wkroczenie w nowoczesność bez wielkich nakładów inwestycyjnych. To wybrane, przykładowe tematy zajęć i spotkań jakie odbywały się w specjalnej strefie wystawienniczej New-Tech Zone dla twórców innowacyjnych produktów lub usług.

Uczestnicy Forum otrzymali Raport „Polski Przemysł 4.0” opracowany przez redakcje „Magazynu Gospodarczego” i „Nowy Przemysł” na bazie specjalnych ankiet skierowanych do wybranych firm. Więcej o Forum piszemy na łamach „Przeglądu Technicznego”.

Organizatorami Forum były Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, COIG S.A., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.


dodano: Środa, 10/10/2018 12:10 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 10/10/2018 12:18


Pliki do pobrania

EFT_Program.doc 46 KB POBIERZ

Galeria