Drugi nabór kandydatów do tytułu „EKSPERT NOT”

dodano: Wtorek, 16/04/2019 14:03


Zarząd Główny FSNT-NOT ogłosił drugą edycję naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”. Karty Zgłoszeń kandydatów można przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia.
Jeśli kandydatura jest zgłaszana przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagana aprobata Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.

Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu, który jest do pobrania na stronie www.enot.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” znajduje się dodatkowa zakładka „Ekspert NOT”) wraz z Kartą Zgłoszenia.

Karty Zgłoszeń kandydata prosimy przesyłać na adres mailowy: aleksandra.lipiec@not.org.pl
lub
pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.

dodano: Wtorek, 16/04/2019 14:03 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 16/04/2019 14:05