XXXII KONKURS NUMERUS PRIMUS INTER PARES

dodano: Poniedziałek, 13/05/2019 13:26


11 maja 2019 r., tradycyjnie wraz z uroczystością zakończenia XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej, odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie organizowanego przez Towarzystwo Kultury Techniczne XXXII konkursu Numerus Primus Inter Pares.

Celem tego konkursu  jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Na tegoroczny konkurs napłynęły 24 czasopisma różnych wydawców. Jury działające pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza w składzie: mgr inż. Marek Bielski, mgr inż. Bronisław Hynowski i mgr Janusz Kowalski oceniło nadesłane na konkurs czasopisma techniczne i popularnonaukowe za rok 2018.

Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism i postanowiło przyznać tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares - w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę gazecie inżynierskiej Przegląd Techniczny nr 24/2018, wydawca: SIGMA – NOT.

Natomiast w grupie czasopism specjalistycznych tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – Jury przyznało czasopismu Przegląd Włókienniczy. Włókno Odzież Skóra, nr 6/2018, wydawca: SIGMA – NOT.

Jury przyznało również wyróżnienia, które w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę otrzymał Biuletyn Informacyjny Wrocławskiej Rady FSNT-NOT oraz czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Tarnowskie Colloquia Naukowe” nr 5 (1/2018).
Wyróżnienie w grupie czasopism specjalistycznych otrzymał miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Spawalnictwa” nr 8/2018 – Agenda Wydawnicza SIMP.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył laureatom konkursu prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz - Przewodniczący Jury. Pierwsze gratulacje złożył laureatom prof. Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT-NOT oraz mgr inż. Magdalena Borek-Daruk - członek Zarządu Wydawnictwa SIGMA–NOT.

dodano: Poniedziałek, 13/05/2019 13:26 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 13/05/2019 13:37


Pliki do pobrania

NP zgloszenia 2019.doc 32 KB POBIERZ

Galeria