100-LECIE STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

dodano: Poniedziałek, 10/06/2019 14:26


Kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich był XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NWZD), zwołany równo w 100 lat po założeniu w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w czerwcu 1919 r.

XXXIX NWZD odbył się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie."

W obradach Zjazdu uczestniczyli m.in. Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej i Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Powstanie SEP było zwieńczeniem inżynierskich spotkań elektryków polskich z czasów zaborów. Polscy elektrotechnicy z entuzjazmem zaangażowali się w tworzenie rodzimego przemysłu elektrotechnicznego; rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej, telefonicznej i telegraficznej oraz tworzenie placówek naukowo – badawczych i przepisów branżowych. W czerwcu 1928 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto nową strukturę i aktualne do dziś nazewnictwo. Do czasu II wojny światowej SEP miało charakter elitarny. W czasie okupacji działacze Stowarzyszenia kontynuowali działalność na przekór zbrodniczym zarządzeniom i działaniom niemieckich władz okupacyjnych. Zapewnili ciągłość funkcjonowania SEP zarówno w okupowanym Kraju, w jednostkach Wojska Polskiego walczącego u boku aliantów a nawet w obozach jenieckich.

Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych znakomitych Ojców Założycieli. Szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej. Rangę i dorobek SEP znacząco przypomniały i wzmocniły trzy Kongresy Elektryki Polskiej odbywające się co pięć lat. Ostatni, III Kongres Elektryki Polskiej, odbył się w Warszawie w dniach 2-3 kwietnia br.
Na przestrzeni stulecia Stowarzyszeniu przewodziło 24 prezesów. Pierwszym prezesem SEP był profesor Mieczysław Pożaryski. Po nim tę funkcję piastowali kolejno: Kazimierz Straszewski, Zygmunt Okoniewski, Felicjan Karśnicki, Tadeusz Czaplicki, Alfons Kühn, Jan Obrąpalski, Janusz Groszkowski, Alfons Hoffmann, Kazimierz Szpotański, Antoni Krzyczkowski, Włodzimierz Szumilin, Stanisław Ignatowicz, Tadeusz Żarnecki, Jerzy Lando, Kazimierz Kolbiński, Tadeusz Kahl, Tadeusz Dryzek, Jacek Szpotański, Bohdan Paszkowski, Cyprian Brudkowski, Stanisław Bolkowski, Jerzy Barglik i Piotr Szymczak. Niektórzy z wyżej wymienionych pełnili tę funkcję przez kilka kadencji.

Rozpoczęcie obrad NWZD poprzedziła uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym PW.

Podczas Zjazdu odbyła się Sesja Jubileuszowa poświęcona 100-Leciu SEP, w ramach której wygłoszono cztery referaty:
•    Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”;
•    Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”;
•    Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
•    Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki".

Decyzją NWZD najwyższą w Stowarzyszeniu godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 działaczy SEP. Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

dodano: Poniedziałek, 10/06/2019 14:26 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 10/06/2019 14:39