TRAMWAJ MODERUS GAMMA LF 02 AC MISTRZEM TECHNIKI NOT

dodano: Poniedziałek, 24/06/2019 13:38


Mistrzem Techniki NOT edycji 2018/2019 za Innowacyjny Tramwaj Miejski Moderus Gamma LF 02 AC, został zespół autorski Spółki Modertrans Poznań w składzie: mgr inż. Przemysław Wielkopolan, mgr inż. Andrzej Wolniewicz, mgr inż. Jarosław Bakinowski i mgr Maciej Kin.

Główną nagrodę i wyróżnienia tegorocznej edycji wręczono podczas uroczystej Gali Inżynierskiej, która odbyła się 13 czerwca w Krakowie w ramach IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich zwołanego razem z XXVI Kongresem Techników Polskich.

MISTRZ TECHNIKI NOT ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Zgłaszane są do niego wdrożone w ostatnich latach innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy RP (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

Nagrodę główną, którą odebrali przedstawiciele zwycięskiego zespołu, panowie Przemysław Wielkopolan i Andrzej Wolniewicz, wręczyli wspólnie prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Przewodniczący Komisji Konkursu, Wiceprezes FSNT-NOT prof. Stefan Góralczyk.

Gala była też okazją do wręczenia pozostałych wyróżnień w Konkursie Mistrz Techniki, które przyznała Komisja Konkursu działająca pod przewodnictwem dr hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS, wiceprezesa FSNT-NOT, w składzie: dr inż. Adam Baryłka – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Wiceprezes FSNT-NOT, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski - Honorowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Stołeczna NOT, mgr Włodzimierz Hausner - Doradca Prezes NOT, mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiceprzewodnicząca Komitetu N-T Gospodarki Energetycznej, mgr inż. Janusz Leśniewski - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST-Q, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, dr inż. Dariusz Raczkowski – Przewodniczący Komisji Wyróżnień FSNT-NOT - SIMP, prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota - Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Wiceprezes FSNT-NOT, prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski i mgr inż. Jacek Kubielski – Doradca Prezes NOT.

Wyróżnienie w dziedzinie „Inżynieria Środowiska” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego: Zapora na rzece Witka w Niedowie  – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego przyznano zespołowi autorskiemu: dr inż. Wojciech Rędowicz i mgr inż. Robert Kazana z Biura Projektowego Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. oraz mgr inż. Grzegorz Ostafijczuk i mgr inż. Artur Słabicki z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Tytuł Mistrz Techniki w dziedzinie „Biotechnologia” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Komputerowe systemy wspomagające biosyntezę astaksantyny w fotobioreaktorach” przyznano zespołowi autorskiemu: dr inż. Daniel Borowiak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Inżynierii Bioprocesowej oraz mgr inż. Maciej Wiśniewski i mgr inż. Michał Grzebyk z AlgaeLabs Sp. z o.o.

Mistrzem Techniki w dziedzinie „Inżynieria Środowiska” został zespół autorski z Politechniki Gdańskiej w składzie: dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, dr hab. inż. prof. PG Aneta Łuczkiewicz, mgr inż. Rafał Węglarek, dr inż. Ewa Zaborowska i dr inż. Marek Chodnicki za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”

W dziedzinie „Elektrotechnika” tytuł Mistrz Techniki przyznano zespołowi autorskiemu firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w składzie: inż. Paweł Janicki, mgr inż. Aleksander Koreń, tech. Janusz Bełz, inż. Tomasz Lesiewicz, mgr inż. Paweł Kozioł i inż. Andrzej Zychal za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego „Stacja transformatorowa typu INSps przystosowana do zdalnego sterowania, monitoringu, wizualizacji i kontroli z Systemu Automatyki Sterowania i Telemechaniki”

W dziedzinie „Inżynieria Rolnicza” tytuł Mistrza Techniki przyznano zespołowi autorskiemu: Kazimierz Anioł, mgr inż. Marek Cebula i mgr inż. Marek Synowiecki z PPU-H AKPIL Sp. z o.o. oraz dr hab. inż. prof. PIMR Jan Szczepaniak, dr hab. inż. prof. PIMR Tadeusz Pawłowski, mgr inż. Roman Rogacki – Sieć Badawcza-Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Agregat o dużej szerokości roboczej do przedsiewnej uprawy gleby i jednoczesnego wysiewu nasion”.

Prezes FSNT-NOT przyznała dodatkowo Nagrodę Specjalną  - Puchar FSNT-NOT, który otrzymał zespół autorski w składzie mgr inż. Radosław Stach, mgr inż. Jacek Olko, mgr inż. Andrzej Herbut, mgr inż. Leszek Borkowski, mgr inż. Piotr Melnarowicz, mgr inż. Grzegorz Gawek i mgr inż. Jarosław Dominik z KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice za najbardziej efektywne wdrożenie wynalazku pn. Dyspozytornia One Control Room.

dodano: Poniedziałek, 24/06/2019 13:38 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 24/06/2019 13:55


Galeria