47. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY

dodano: Wtorek, 20/08/2019 12:54


Ruszył 47. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.


Tegoroczna edycja uwzględnia szczególnie tematykę:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

Organizatorem rozgrywanego w trzech kategoriach Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi, wśród których jest także Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Regulamin oraz formularze wniosków aplikacyjnych, które należy zgłaszać do w terminie do 30 września 2019 r., można uzyskać w Sekretariacie Konkursu:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83, e-mail: ciop@ciop.pl

dodano: Wtorek, 20/08/2019 12:54 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 20/08/2019 12:59


Galeria