III KONFERENCJA PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

dodano: Piątek, 20/09/2019 13:07


Od 19 do 20 września 2019 r. odbywała się w Warszawskim Domu Technika III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Organizatorami konferencji był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS) oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, służb mundurowych, uczelni technicznych, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm i organizacji oraz wolni słuchacze.

Konferencję otworzył dr inż. Adam Baryłka, wiceprezes FSNT-NOT, a zarazem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji. Następnie Paweł Szot - Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników i organizatorów Konferencji z podziękowaniem za inicjatywę i podejmowanie tematu bezpieczeństwa m.in. konstrukcji, energetycznego czy pożarowego, które ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków.

Kolejnym mówcą był Andrzej Świderek - Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedstawił obecnym jak istotne jest zagadnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym i w sytuacjach zagrożenia.

Głos zabrała także Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, która zaprezentowała ważną rolę inżynierów w zagadnieniach bezpieczeństwa.

Po sesji inauguracyjnej dalsze obrady konferencji toczyły się w sesjach tematycznych.

dodano: Piątek, 20/09/2019 13:07 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 20/09/2019 13:24


Galeria