Muzem Techniki

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:06


NARODOWE MUZEUM TECHNIKI kontynuator Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

Muzeum Techniki działało w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej od 1955 r. Muzeum ma bogate tradycje, sięgające XIX stulecia. Nawiązuje ściśle do działalności założonego w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które odegrało znaczącą rolę w kulturze, nauce, technice a także życiu gospodarczym na ziemiach pod zaborem rosyjskim.

Po odzyskaniu Niepodległości Muzeum zostało reaktywowane w 1929 r. Jego dorobek jest w znacznym stopniu zasługą wybitnego inżyniera Kazimierza Jackowskiego, który był głównym organizatorem Muzeum i pełnił funkcję dyrektora od 1929 r. do swej tragicznej śmierci w Katyniu w kwietniu 1940 r. W czasie II wojny światowej Muzeum i zgromadzone w nim bezcenne eksponaty uległy całkowitemu zniszczeniu.

W 1952 r., w czasie drugiego Kongresu Techników Polskich, grono inżynierów wystąpiło z wnioskiem o reaktywowanie Muzeum. Wniosek został przyjęty przez ówczesne władze państwowe, które powierzyły prowadzenie placówki Naczelnej Organizacji Technicznej i zobowiązały się do jej finansowania.
Muzeum otrzymało siedzibę w oddawanym w 1955 r. do użytku Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsza wystawa nosiła nazwę "Postęp techniczny w służbie człowieka". Organizatorem wystawy i zarazem pierwszym dyrektorem odrodzonego Muzeum Techniki był inż. Janusz Ciążkowski (1955 - 1957). Jego następcą był prof. Alfred Wiślicki (1957). W latach 1957 - 1972 dyrektorem był inż. Czesław Ługowski. Od 1972 r. do 30 września 2013 r. funkcję tę sprawował wybitny znawca i popularyzator historii techniki inż. Jerzy Jasiuk.

W ciągu ponad 60 letniej działalności w Muzeum zgromadzono cenne zbiory. W dużej mierze dzięki wysiłkowi i staraniom członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Dokumentują one historię polskiej techniki i jej twórców. W zbiorach znajdują się kolekcje m.in.: motocykli ze słynnymi motocyklami marki "Sokół"; odbiorników radiowych - głównie krajowej produkcji; instrumentów geodezyjnych; przyrządów techniki biurowej; mechanizmów grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju. Znajdują się też w zbiorach obiekty o szczególnej wartości historycznej, jak np. "Machina rachunkowa" konstrukcji warszawskiego zegarmistrza Izraela Abrahama Staffela czy pierwsza w świecie ręczna kamera filmowa zbudowana przez wybitnego wynalazcę z dziedziny techniki filmowej - Kazimierza Prószyńskiego.

Po przemianach ustrojowych Muzeum Techniki, jak wiele placówek kultury zaczęło przeżywać trudności finansowe. Obawiając się o los Muzeum i jego zbiory FSNT-NOT od 2000 roku rozpoczęła starania o przekształcenie placówki w muzeum państwowe, kierując wnioski w tej sprawie do kolejnych ministrów kultury, nauki i gospodarki (przemysłu).

W 2016 r. z powodu braku dofinansowania Muzeum stanęło przed bankructwem. Negocjacje w sprawie przekształcenia przeciągały się. Pogarszająca się kondycja Muzeum zmusiła FSNT-NOT na początku 2017 r. do rozpoczęcia procesu likwidacji placówki w strukturach NOT. Jednocześnie podjęto różne próby jej restrukturyzacji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i FSNT-NOT porozumiały się co do sposobu przekształcenia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Narodowe Muzeum Techniki.

Na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 r. między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Miastem Stołecznym Warszawą - utworzono Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. Na pełniącego obowiązki dyrektora Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Piotra Madego, pełniącego wcześniej funkcję dyrektora Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Obecnie trwają przygotowania do otwarcia Narodowego Muzeum Techniki. Wymaga to wiele pracy, gdyż nowa placówka ma się stać nowoczesnym muzeum. Będzie ona kontynuować misję i zadania likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Nowa instytucja będzie działać w dotychczasowej siedzibie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ustalono, że FSNT-NOT będzie włączona w nadzór merytoryczny nad Narodowym Muzeum Techniki.

dodano: Poniedziałek, 09/05/2016 16:06 przez: Krzysztof Brzyski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 31/08/2017 10:45