Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Doskonalenia Kadr

 • Skład prezydium
 • prof. Włodzimierz Miszalski
 • prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko
 • mgr inż. Kazimierz Okraszewski
 • lic. Stanisław Żurkowski
 • mgr inż. Antoni Lisowski
 • Skład prezydium
 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Członek
 • Członek
 • Sekretarz

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Anna Kowalska