Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji

  • Skład prezydium
  • dr inż. Dariusz KŁOSOWSKI
  • dr inż. Jarosław OKTABA
  • mgr Teresa SOSNOWSKA
  • prof. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Członek
  • Członek
  • Członek

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu

Katarzyna Jaroń