Komitet
Odznaczeń i konkursów

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. FEANI

  • Skład prezydium
  • mgr inż. Kamil WÓJCIK
  • mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI
  • mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA
  • mgr Zbigniew KOTOWSKI
  • Skład prezydium
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Członek
  • Członek

Osoby odpowiedzialne za działanie komitetu