Zakończenie XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

dodano: Wtorek, 30/05/2017 10:42


Uzyskując tym razem 100 na 100 możliwych do zdobycia punktów Paweł DŁUGOSZ, uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, powtórzył ubiegłoroczny sukces i ponownie został laureatem I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej.

W zeszłym roku, w 42 edycji OWT, tych punktów było „tylko” 96.  Jego opiekunami byli Kornel BARTECZKO, Roman MAGIERA i Bronisława RUTECKA.
Laureat otrzymał dyplom z numerem 845. Tylu bowiem laureatów wyłoniono w 43 edycjach, od zainaugurowania Olimpiady w 1973 r.

W grupie mechaniczno-budowlanej zdobywcą I lokaty został Paweł SZAFRAŃSKI, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, podopieczny pana Sławomira LICHOTY.
Warto dodać, że w tej grupie, VI LO z Radomia, popularny „kochanowszczak” ma jeszcze 2 laureatów !
Ale prawdziwą kuźnią finalistów i laureatów jest najlepsze w tegorocznym rankingu „Perspektyw” Liceum Ogólnokształcące w Polsce – XIII LO ze Szczecina. Aż 9 uczniów z tej szkoły zakwalifikowało się do zawodów centralnych, w wyniku których 6 zdobyło tytuł laureata. Ich opiekunem jest profesor oświaty Marek GOLKA, Nauczyciel Roku 2008.

Uroczyste zakończenie XLIII OWT odbyło się 27 maja br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Nagrody i gratulacje laureatom i opiekunom przekazali: prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.
Wśród gości uroczystości miłą i sympatyczną grupę stanowili rodzice laureatów. Zwłaszcza mamom, w dzień po Dniu Matki ich synowie sprawili znakomity prezent.

W tegorocznej edycji (eliminacje szkolne - zawody I stopnia) wzięło udział 8073 uczniów reprezentujących 404 szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej startowało w województwach: śląskim - 962 uczniów z 54 szkół; pomorskim - 803 uczniów z 24 szkół i w lubelskim - 793 uczniów z 27 szkół. Zawody III stopnia (finały centralne) odbyły się 7 – 9 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Na podstawie uzyskanych tam wyników, Komitet Główny OWT wyłonił 30 laureatów – 12 w grupie elektryczno-elektronicznej i 18 w grupie mechaniczno-budowlanej.

Olimpiada została powołana w 1974 roku. Jej organizatorem, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawartość merytoryczna zadań skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników i liceów profilowanych o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Sponsorem tegorocznej edycji była grupa ADAMED Spółka z o.o. Nagrody laureatom ufundowali także Urząd Patentowy RP,  firma WTB Consulting oraz prof. Barbara Oderfeld, córka śp. profesora Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT.


Pliki do pobrania

Laureaci 43.doc 88 KB POBIERZ