Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje przedsięwzięcia, których celem jest promocja wiedzy i twórczości technicznej oraz jej autorów.

TWÓRCY I ICH DZIEŁA

MISTRZ TECHNIKI NOT – konkurs dla twórców techniki promujący innowacyjność. Ma długoletnią tradycję. Po kilkuletniej przerwie został wznowiony w 2010 r. i organizowany co dwa lata. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.
DŹWIGNIA - nagroda promuje osoby i firmy sektora MSP wdrażających zaawansowane technologie i zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki oraz przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy. Przyznawana jest przez FSNT-NOT i redakcję „Przeglądu Technicznego” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. DŹWIGNIA jest wręczana tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich "Innowacje - Technologie - Maszyny".

ZŁOTY INŻYNIER - plebiscyt popularyzuje najwybitniejszych polskich twórców techniki. Tytuły Złoty Inżynier przyznawane są w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani są także Młodzi Inżynierowie, którzy już zanotowali wybitne osiągnięcie, a także przyznawany jest tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś swe sukcesy święcą w zupełnie innych obszarach: kulturze, sporcie, dziennikarstwie oraz na polu religijnym.

TECHNICUS - konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie autorów oraz wydawców, których publikacje książkowe z obszaru techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Jest adresowany do wydawców działających na polskim rynku wydawniczym.

DLA MŁODEGO POKOLENIA

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - jest organizowana od 1974 r. dla uczniów maturalnych szkół średnich. To największe w Polsce przedsięwzięcie mające na celu wzbogacanie wiedzy i kultury technicznej wśród młodzieży. Olimpiada jest organizowana przez FSNT-NOT na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

MŁODY INNOWATOR – jest organizowany od 2007 r. uczniów szkół wszystkich typów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Konkurs, pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, współorganizują Towarzystwo Kultury Technicznej i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Konkursowi patronuje Minister Edukacji Narodowej.


dodano: Czwartek, 19/10/2017 13:12
przez: Krzysztof Brzyski


Podsumowanie V Olimpiady Innowacji Technicznych

Młodzież opanowała we wtorek, 5 czerwca br., wielką salę balową Warszawskiego Domu Technika NOT. Tego dnia odbyło się podsumowanie V Olimpiady Innowacji Technicznych (OIT). Olimpiada jest w unowocześnionej formie kontynuacją dawnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Środa, 06/06/2012 16:50
przez: Katarzyna Słomka

Zawody finałowe XXXVIII OWT

W dniach 20 - 22 kwietnia br. odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim zawody III stopnia (ogólnopolskie eliminacje finałowe) 38 Olimpiady Wiedzy Technicznej

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Niedziela, 03/06/2012 16:57
przez: Katarzyna Słomka

Podsumowanie konkursu Numerus Primus Inter Pares

KONKURS NUMERUS PRIMUS INTER PARES ROZSTRZYGNIĘTY 26 maja w Muzeum Techniki NOT odbyło się podsumowanie konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES za rok 2011.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Niedziela, 03/06/2012 16:55
przez: Katarzyna Słomka

Zakończenie XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Dominika ALFS, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zdobyła I lokatę w grupie mechaniczno-budowlanej XXXVIII OWT. To pierwsza dziewczyna, która zdobyła 1 miejsce w tej Olimpiadzie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Niedziela, 03/06/2012 16:54
przez: Katarzyna Słomka

Dźwignia 2012

Tradycją odbywającego się w Poznaniu Forum Inżynierskiego stało się wręczanie nagród „DŹWIGNIA”, przyznawanej za wspieranie i promowanie osób oraz firm przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Niedziela, 03/06/2012 16:52
przez: Katarzyna Słomka

Wyłonienie finalistów XXXVIII OWT

19 marca Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej wyłonił 61 finalistów - uczestników zawodów III stopnia XXXVIII edycji OWT

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Czwartek, 22/03/2012 17:01
przez: Katarzyna Słomka

Zawody okręgowe XXXVIII OWT

W czwartek, 19 stycznia br., w 19 okręgach na terenie całego kraju, odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Środa, 18/01/2012 17:02
przez: Katarzyna Słomka

Mistrz Techniki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT 2010/2011

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Wtorek, 12/07/2011 17:16
przez: Katarzyna Słomka

Podsumowanie XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej

28 maja 2011 r. uroczyście podsumowano w Muzeum Techniki NOT w Warszawie XXXVII Olimpiadę Wiedzy Technicznej, którą rozgrywano w roku szkolnym 2010/2011

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Środa, 08/06/2011 17:19
przez: Katarzyna Słomka

NUMERUS PRIMUS 2011

28 maja 2011 r. podsumowany został w Muzeum Techniki NOT w Warszawie konkurs „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ dodano: Środa, 08/06/2011 17:18
przez: Katarzyna Słomka


Strona 4 z 6