Spółki FSNT-NOT


SIGMA-NOT Spółka z o.o.

www:   www.sigma-not.pl
email:  sekretariat@sigma-not.pl
tel:        22 818 09 18


Wydawnictwo SIGMA-NOT jest jednoosobową spółką FSNT-NOT. Jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., ale najstarszy wydawany tytuł – „Przegląd Techniczny” liczy obecnie 145 lat. SIGMA-NOT wydaje czasopisma, które dostarczają wiedzę fachową osobom zainteresowanym najnowszymi osiągnięciami naukowymi i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w Polsce i na świecie oraz popularyzują problemy techniczne, poszerzając zarazem wiedzę i kulturę techniczną. Wydawnictwo SIGMA-NOT działa na terenie całego kraju. W portfolio znajduje się ponad 30 unikalnych tytułów prasy fachowej, w których poruszane są tematy z takich dziedzin, jak: budownictwo (w tym techniki instalacyjne), chemia, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy.


Warszawski Dom Technika NOT Spółka z o.o.

www:   www.wdtnot.pl
email:  sekretariat@wdtnot.pl
tel:        22 336 12 22


Warszawski Dom Technika NOT jest spółką FSNT-NOT i Rady Stołecznej NOT, zarejestrowaną przez Sąd Gospodarczy m.st. Warszawy w 1991 r.. Inicjatorem budowy Domu Technika w Warszawie było w 1901 r. Stowarzyszenie Techników, które postanowiło wybudować "własny gmach mający odpowiadać potrzebom Stowarzyszenia, jako instytucji ześrodkowującej w sobie życie towarzyskie członków i jednocześnie mającej zadania naukowe i techniczne". Budowę rozpoczęto w 1903 i ukończono w 1905 roku. Dziś mają w nim siedziby liczne organizacje, głównie o profilu technicznym, w tym zarządy główne stowarzyszeń naukowo-technicznych wchodzących w skład Federacji NOT, Zarząd Główny FSNT-NOT, Rada Stołeczna NOT z licznymi warszawskimi oddziałami poszczególnych stowarzyszeń, a także redakcje czasopism naukowo-technicznych. W licznych salach mogących pomieścić od 15 do 500 osób odbywają się konferencje naukowo-techniczne, sympozja, narady i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne i jednostki Federacji NOT. Niektórym imprezom towarzyszą wystawy. Warszawski Dom Technika NOT świadczy również w pełnym zakresie usługi gastronomiczne gwarantując wysoki ich poziom i miłą obsługę.


Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z o.o.

www:   www.not.com.pl
email:  sekretariat@not.com.pl
tel:        52 33 92 300


Spółka Bydgoski Dom Technika powołana została przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i zrzeszone w niej branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne regionu oraz FSNT-NOT w Warszawie. Spółka prowadzi działalność umożliwiającą realizację zadań statutowych swoich udziałowców, w szczególności zaś popularyzację szeroko pojętej techniki i promowania nowoczesnej techniki i technologii. Nowocześnie wyposażony Dom Technika stanowi ważny ośrodek promocyjno-marketingowy środowiska technicznego w województwie kujawsko-pomorskim, świadczący usługi głównie o profilu inżynieryjno-technicznym oraz związane z wynajmem sal konferencyjno-szkoleniowych na rzecz zakładów, przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych.


Lubelski Dom Technika NOT Spółka z o.o.

www:   www.not.lublin.pl
email:  not@not.lublin.pl
tel:        81 532 27 38


Lubelski Dom Technika jest spółką powołaną przez Radę FSNT-NOT w Lublinie oraz Federację-NOT w Warszawie. Spółka wspiera działalność umożliwiającą realizację zadań statutowych swoich udziałowców, popularyzując i promując nowoczesną technikę i technologie. Nowocześnie wyposażony Dom Technika stanowi ważny ośrodek promocyjno-marketingowy środowiska technicznego na Lubelszczyźnie, świadczący usługi głównie o profilu inżynieryjno-technicznym oraz związane z wynajmem sal konferencyjno-szkoleniowych na rzecz zakładów, przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych.


NOT Informatyka Spółka z o.o.

www:   www.not-informatyka.pl
email:   biuro@not-informatyka.pl
tel:        22 336 12 82


Firma NOT Informatyka Sp. z o. o. powstała w 2012 r. Jej nadrzędnym celem jest świadczenie profesjonalnych usług informatycznych dla biura Federacji oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych. Spółka dysponując specjalistami ds. analizy, programowania oraz wdrożenia a także współpracując z profesjonalnymi studiami graficznymi oferuje dla Federacji oraz jednostek z nią współpracujących usługi z zakresu projektowania, wdrażania oprogramowania specjalistycznego, optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.


Akcelerator Innowacji NOT

www:   www.ainot.pl
email:  michal.lukaszewski@ainot.pl
tel:        22 336 14 04


Akcelerator Innowacji NOT jest spółką o charakterze non-profit powołaną przez FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu inicjowania działalności innowacyjnej. Akcelerator oferuje pomysłodawcom dwuetapowe wsparcie projektów innowacyjnych. W pierwszym etapie proponujemy dostęp do szerokiego wachlarza usług doradczych (m. in. badania i ekspertyzy techniczne, analizy rynku, opracowanie biznesplanu etc.). W drugim etapie pomysłodawcy otrzymują wsparcie finansowe poprzez objęcie udziałów przez Akcelerator w nowo powstałym podmiocie gospodarczym z udziałem pomysłodawcy.