Karta Inżyniera
Kwestioniariusz Aplikacyjny

Koszt przetwarzania wniosku: 246
Jesteś nie zalogowany, w trakcie wypełniania wniosku, zostaniesz poproszony o zalogowanie lub rejestrację nowego konta.
Uwaga! Złożenie wniosku o wydanie Karty Zawodowej Inżyniera (dalej: wniosku) dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących członkami stowarzyszeń sfederowanych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT). Jeśli w chwili składania wniosku nie jesteś jeszcze członkiem żadnego ze stowarzyszeń sfederowanych w FSNT-NOT, możesz zapisać się wyłącznie osobiście we właściwym oddziale wybranego stowarzyszenia. Lista wszystkich stowarzyszeń dostępna jest na stonie eNOT.pl

W celu złożenia wniosku prosimy wypełnić poniższe pola. 

Dane podstawowe
Dane kontaktowe
Oświadczenia
Oświadczam, że jestem członkiem wskazanego we wniosku stowarzyszenia naukowo-technicznego zrzeszonego w FSNT-NOT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu ubiegania się o Kartę Zawodową Inżyniera przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5